Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013

<< Μισθολογικές ωριμάνσεις – Εκτός έδρας – Υπερωρίες – Νυχτερινά.>>
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 156


Λάρισα,  9  Δεκεμβρίου    2013  
     


ΠΡΟΣ : 1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
                  Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου Βασίλειο
               ΚΟΙΝ : 1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
                                  Προστασίας του Πολίτη
                                  Αξιότιμο Υπουργό κ. Δένδια Νικόλαο     
                              2. Γενική Γραμματεία
                                  Πολιτικής Προστασίας 
                                                                        Αξιότιμο Γενικό κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο       
                                                                     3. 6Ο Τμήμα Μισθολογικού & ελέγχου
                                                                     Δαπανών  κ . Κατσιάδα  Αικατερίνη.
           
Θέμα : << Μισθολογικές ωριμάνσεις – Εκτός έδρας – Υπερωρίες – Νυχτερινά.>>.

Αξιότιμε Αρχηγέ στις 5 Δεκεμβρίου εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής των Π.Π.Υ. για τον μήνα Νοέμβριο . Σε αυτή την διαταγή συμπεριλαμβάνονταν και η τακτοποίηση των μισθολογικών ωριμάνσεων των Π.Π.Υ. από 10/2/2012 που δεν έγιναν στην ώρα τους λόγω φόρτου εργασίας του 6ου Τμήματος Μισθολογίου με προϊσταμένη την κ. Κατσιάδα Αικατερίνη . Για να τακτοποιηθούν οι μισθολογικές ωριμάνσεις των Π.Π.Υ. δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από δέκα  Π.Π.Υ. η οποία έφερε μεν σε πέρας την διαδικασία αλλά έχουμε πάρα πολλά παράπονα συναδέλφων ότι σε αυτές υπάρχουν και αρκετά λάθη. Θεωρούμε πως μετά από αναμονή σχεδόν δυο ετών για το αυτονόητο  είναι απαράδεκτο να υπάρχουν λάθη.
Πέρα των παραπάνω είχαμε σαν Ένωση την προσωπική διαβεβαίωση της προϊσταμένης του Τμήματος ότι μαζί με την μισθοδοσία μας θα πληρώνονταν και τα νυχτερινά του καλοκαιριού καθώς και εκτός έδρας όπως και εξαιρέσιμα πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει . Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να θυμίζουμε στο αρμόδιο τμήμα ότι για μια ακόμη φορά ή μας ξέχασαν ή πέσαμε πάλι σε φόρτο εργασίας . Δεν είναι δικιά μας δουλειά εάν σε αυτό το τμήμα υπάρχει πολύ δουλειά ή το προσωπικό είναι λίγο αλλά στην μισθοδοσία στα εξαιρέσιμα και εκτός έδρας το μόνιμο προσωπικό δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς και ας είναι το διπλάσιο σε αριθμό.
Οι Πενταετείς Πυροσβέστες όπως και εσείς γνωρίζετε κατά την αντιπυρική περίοδο έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και διασφάλισαν μαζί και με το υπόλοιπο πυροσβεστικό προσωπικό τις περιουσίες καθώς και την ακεραιότητα των Ελλήνων πολιτών όπως και του δασικού πλούτου της χώρας μας . Αυτοί λοιπόν οι Πυροσβέστες Αξιότιμε Αρχηγέ με τους μισθούς των 600 ευρώ σας ζητούν  να καταβάλετε προσπάθεια ώστε να καταβληθούν τα εκτός έδρας υπερωρίες νυχτερινά του καλοκαιριού ώστε να μπορέσουν αυτοί και οι οικογένειες τους να κάνουν Χριστούγεννα και φέτος .
Γνωρίζουμε την συναδελφικότητα που σας διακρίνει σε όλα τα συμβάντα και σας καλούμε να πράξετε το ίδιο και για το παραπάνω θέμα ώστε και στα σπίτια των Πενταετών να υπάρχει και για φέτος χαμόγελο και ζεστασιά .

Ευχαριστούμε εκ των προτέρου και αναμένουμε τις ενέργειες σας .

 
Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868