Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

<< Επισημάνσεις επί των αλλαγών >>


ΑΡ.ΠΡΩΤ. 178

Λάρισα,  26  Φεβρουαρίου     2014 

                               
                                                             ΠΡΟΣ : 1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
                                                                                Προστασίας του Πολίτη
                                                                                Αξιότιμο Υπουργό κ. Δένδια Νικόλαο     
                                                              ΚΟΙΝ :2. Γενική Γραμματεία
                                                                               Πολιτικής Προστασίας 
                                                                Αξιότιμο Γενικό κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο       
                                                            3.  ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ
                                                                 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
                                                                                                    

ΘΕΜΑ : << Επισημάνσεις επί των αλλαγών    >>.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ σύμφωνα με τις αλλαγές που παραδώσατε στους Βουλευτές όλων των κομμάτων επί του σχεδίου νόμου στις 24-2-2014 σε θέματα των Πενταετών Πυροσβεστών στο άρθρο 76 αναφέρετε  πως μετά την περίπτωση «στ» προστίθεται η «ζ¨» ως ακολούθως << Έναν εκπρόσωπος  των Πενταετών Πυροσβεστών προερχόμενο από τη συνδικαλιστική οργάνωση η οποία αναγνωρίζετε ως  πλέων  αντιπροσωπευτική από την Γ.Σ.Ε.Ε. >> .


Σας επισημαίνουμε τις παρατηρήσεις μας διότι εδώ πρόκειται ή περί λάθους ή για παρερμηνεία.

1. Η αλλαγή αυτή πρέπει να γίνει μέσα στην περίπτωση «στ» και όχι να προσδεθεί η «ζ» .

2. Δεν μπορεί η Γ.Σ.Ε.Ε. να εκπροσωπεί Π.Π.Υ. γιατί οι ΠΠΥ είναι δημοσίου δικαίου και όχι ιδιωτικού όπως εκπροσωπεί η Γ.Σ.Ε.Ε η οποία μπορεί να καθορίζει και ποιος θα είναι αυτός ο εκπρόσωπος κατά το δοκούν που θα συμμετέχει στο Επιτελικό Συμβούλιο.

3. Όσο γνωρίζουμε υπάρχουν Σωματεία μεικτά Π.Π.Υ. και Εποχικών Πυροσβεστών που ανήκουν στην Γ.Σ.Ε.Ε., αυτά δεν μπορούν να είναι αντιπροσωπευτικά για τους Π.Π.Υ. διότι στις αποφάσεις που θα παίρνουν και θα μεταφέρουν στο επιτελικό Συμβούλιο δεν θα αφορά στην ουσία μόνο τους ΠΠΥ αλλά και άλλους εργαζομένους.

4. Η μόνη Ένωση που μπορεί να συμμετέχει στο επιτελικό Συμβούλιο είναι η Ένωση μας διότι έχει μέλη αμιγώς Π.Π.Υ. δημοσίου δικαίου, έχει εγγεγραμμένα μέλη σε όλη την ελληνική επικράτεια, είναι αναγνωρισμένη από το Α.Π.Σ. στο οποίο έχει καταθέσει όλα εκείνα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία το Α.Π.Σ. έχει αναγνωρίσει και για τον μήνα Φεβρουάριο έχει γίνει από το Α.Π.Σ. και η Συνδικαλιστική παρακράτηση για λογαριασμό της Ένωσης μας όπως γίνετε αντίστοιχα για την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και την Ε.Α.Π.Σ.

Στο άρθρο 89 αναφέρετε πως στο τέλος του στοιχείου «β΄» προστίθενται οι λέξεις << καθώς και για την τυχόν ανανέωση της θητείας των Π.Π.Υ. >>.
Ζητούμε την απαλοιφή αυτών των λέξεων διότι ο νόμος 3938/2011 άρθρο 15 είναι σαφής ότι η θητεία μπορεί να ανανεώνετε .
Εμείς σας έχουμε ζητήσει να φύγει το << το μπορεί να >> ώστε να φύγει από το μυαλό των Π.Π.Υ. κάθε αμφισβήτηση για το μέλλον τους και εσείς με τις λέξεις αυτές που προσθέσατε αμφισβητείτε ακόμα περισσότερο το μέλλον και  την παρουσία των Π.Π.Υ. στο πυροσβεστικό σώμα μετά το πέρας της πρώτης Πενταετίας .

Αξιότιμε Υπουργέ σας στείλαμε όλες τις παραπάνω επισημάνσεις διότι γνωρίζουμε πως η θέληση σας είναι πραγματικά η ομογενοποίηση του προσωπικού. Πιστεύουμε ότι όλα τα παραπάνω θα πρέπει να διορθωθούν γιατί μόνο ως λάθη  τα εκλαμβάνουμε.
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας ώστε τα αποτελέσματα στην επιτροπή του νομοσχεδίου την Πέμπτη 27-2-2014 να ομογενοποιούν το Σώμα και όχι να το χωρίζουν για μια ακόμα φορά στα δυο.
Ευχαριστούμε και αναμένουμε.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868

Η δεύτερη Ομιλία στην Βουλή στις 17 2 2014 του πρόεδρου της ΕΠΠΥΕ Γεώργιου Καστανίδη


Προτάσεις της ΕΠΠΥΕ στην Βουλή για το νομοσχέδιο της αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

Επίδομα Ανθυγιεινής ΕργασίαςΑΡ.ΠΡΩΤ. 177Λάρισα,  25  Φεβρουαρίου     2014                                
                                                                ΠΡΟΣ : 1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
                                                                                  Προστασίας του Πολίτη
                                                                                  Αξιότιμο Υπουργό κ. Δένδια Νικόλαο     
                                                                 ΚΟΙΝ :2. Γενική Γραμματεία
                                                                                  Πολιτικής Προστασίας 
                                                                   Αξιότιμο Γενικό κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο       
                                                              3. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
                                                                  Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου Βασίλειο

                                                                                                 

ΘΕΜΑ : << Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας   >>.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. Αριθμ.2/17087/0022  24-2-2014 από την 22η Μισθολογική Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη του άρθρου 67 του ν. 4235/2014/11-2-2014  όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία που έχουν προσωπικό που υπάγεται στις διατάξεις του δευτέρου κεφαλαίου του ν. 4024/2011 καλούνται να συνάψουν κοινές Υπουργικές αποφάσεις προκειμένου να  δοθεί στους εργαζόμενους του Υπουργείου τους το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας .
Το επίδομα αυτό οι Πενταετείς Πυροσβέστες το έπαιρναν από 1-5-2012 έως και 1-9-2012 και διακόπηκε και μάλιστα επιστράφηκε αναδρομικά λόγο ότι δεν περιλαμβάνονταν στους δικαιούχους που είχαν καθοριστεί με την υπ.αριθμ.2/16519/0022/24-2-2012 Κ.Υ.Α. ( Φ.Ε.Κ. 465/Β/2012 ) και την 2/31081/0022 όμοια ( Φ.Ε.Κ. 1399/Β/2012 ).
Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω με αυτή νέα εγκύκλιο ανοίγει ο δρόμος για να δοθεί στους Πενταετείς Πυροσβέστες το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που κακός δεν λαμβάνουν μέχρι σήμερα. Για να δοθεί αυτό το επίδομα θα πρέπει το Υπουργείο σας να συνάψει σχετική Κ.Υ.Α.
Κατόπιν όλων των παραπάνω θα θέλαμε να μας απαντήσετε γραπτός εάν έχετε την πρόθεση να αποκαταστήσετε αυτή την αδικία που υπάρχει σε βάρος των 4.000 Πενταετών Πυροσβεστών εδώ και σχεδόν δυο χρόνια χωρίς βέβαια να ευθύνεστε εσείς τουλάχιστο μέχρι σήμερα. Οι Πενταετείς Πυροσβέστες και επικίνδυνη υπηρεσία εκτελούν και ανθυγιεινή. Δεν γνωρίζουμε εμείς τουλάχιστον κλάδο που να έχει 25 νεκρούς εν ώρα υπηρεσίας  και δεκάδες  τραυματίες .
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας .


Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝΑΡ.ΠΡΩΤ. 176


Λάρισα,  14  Φεβρουαρίου     2014

                               
              ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ                                                                                                    

ΘΕΜΑ : << Επαφές στο πλαίσιο της Αναδιοργάνωσης του Π.Σ.  >>.

Συνάδελφοι στο πλαίσιο προώθησης των θέσεων της Ένωσης μας πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη, τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος κ. Βασίλη Παπαγεωργίου, τους εισηγητές των κομμάτων του κοινοβουλίου που είναι υπεύθυνοι για το νομοσχέδιο της Πυροσβεστικής στην επιτροπή της Βουλής καθώς και αρκετούς Βουλευτές όλων των κομμάτων που συμμετέχουν σε αυτό.
Προσπάθεια μας είναι να ενημερώσουμε όσο το δυνατό περισσότερους ώστε να κατανοήσουν το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει στον κλάδο μας και να δοθούν οι πρέπουσες λύσεις .
Όσων αφορά το νομοσχέδιο οι εργασίες αυτού προχωρούν κανονικά και έχει απομακρυνθεί η πιθανότητα απόρριψης του . Την Τρίτη  11-2-2014 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εισαγωγική συνεδρίαση όπου παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο στις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων της Βουλής από τον Υπουργό κ. Νικόλαο Δένδια . Την πέμπτη 13-2-2014 η επιτροπή της Βουλής δέχτηκε τους συνδικαλιστικούς φορείς ώστε να κατατεθούν οι απόψεις τους επί του σχεδίου νόμου. Η συνεδρίαση αυτή θα επαναληφθεί και την Δευτέρα 17-2-2014 λόγο των πολλών φορέων που συμμετέχουν.
Συμμετέχουν 17 φορείς ένας αριθμός που δεν έχει προηγούμενο. Αυτό από μόνο του δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει καθώς και τον λόγο που θα γίνει και δεύτερη συνεδρίαση με τους συνδικαλιστικούς φορείς . Από μεριάς Πυροσβεστικού Σώματος συμμετέχουν εκτός από την Ένωση μας άλλες τέσσερις συνδικαλιστικές οργανώσεις .
Η Ένωση μας πέρα από τις επισημάνσεις  επί των άρθρων τις οποίες και  σας έχουμε κάνει γνωστές με παλαιότερες ενημερώσεις μας επικεντρώνετε στα εξής θέματα :
1. Αύξηση του ορίου ηλικίας σύμφωνα με το όριο κατάληψης της ηλικίας .
2. Να έχουν δικαίωμα στην μονιμοποίηση και όσοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο λυκείου και μετά τις 10-2-2012.
3. Την όσο το δυνατό γρηγορότερη υπαγωγή των Π.Π.Υ. στο μόνιμο προσωπικό λόγο Υπηρεσιακών αναγκών.
4. Προσωποπαγείς θέσεις στο Πυροσβεστικό προσωπικό που θα μείνει εκτός μονιμοποίησης σύμφωνα με την ένταξη των Δασικών υπαλλήλων το 1998.

Οι προτάσεις και των πέντε συνδικαλιστικών Ενώσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στην πρώτη αυτή συνεδρίαση ήταν προς ενωτικό κλίμα και προς το καλό του Σώματος .
Συνάδελφοι το νομοσχέδιο αυτό μέχρι την ψήφιση του ίσως ξεπεράσει και τον έναν μήνα από σήμερα λόγο της σοβαρότητας του αλλά της βαρύτητας που φέρει και καλό θα είναι να ενεργοποιηθείτε όλοι προς ενημέρωση των τοπικών σας βουλευτών για τις θέσεις μας .
Η Ένωση μας ζητά  την συμμετοχή όλων σας για το καλύτερο αποτέλεσμα.
Τέλος σας ενημερώνουμε πως πραγματοποιήθηκε η συνδικαλιστική παρακράτηση της Ένωσης μας τον μήνα Φεβρουάριο ενός μεγάλου αριθμού συναδέλφων και θα συνεχιστεί για τους υπόλοιπους τον μήνα Μάρτιο.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868