Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

Επίδομα Ανθυγιεινής ΕργασίαςΑΡ.ΠΡΩΤ. 177Λάρισα,  25  Φεβρουαρίου     2014                                
                                                                ΠΡΟΣ : 1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
                                                                                  Προστασίας του Πολίτη
                                                                                  Αξιότιμο Υπουργό κ. Δένδια Νικόλαο     
                                                                 ΚΟΙΝ :2. Γενική Γραμματεία
                                                                                  Πολιτικής Προστασίας 
                                                                   Αξιότιμο Γενικό κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο       
                                                              3. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
                                                                  Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου Βασίλειο

                                                                                                 

ΘΕΜΑ : << Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας   >>.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. Αριθμ.2/17087/0022  24-2-2014 από την 22η Μισθολογική Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη του άρθρου 67 του ν. 4235/2014/11-2-2014  όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία που έχουν προσωπικό που υπάγεται στις διατάξεις του δευτέρου κεφαλαίου του ν. 4024/2011 καλούνται να συνάψουν κοινές Υπουργικές αποφάσεις προκειμένου να  δοθεί στους εργαζόμενους του Υπουργείου τους το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας .
Το επίδομα αυτό οι Πενταετείς Πυροσβέστες το έπαιρναν από 1-5-2012 έως και 1-9-2012 και διακόπηκε και μάλιστα επιστράφηκε αναδρομικά λόγο ότι δεν περιλαμβάνονταν στους δικαιούχους που είχαν καθοριστεί με την υπ.αριθμ.2/16519/0022/24-2-2012 Κ.Υ.Α. ( Φ.Ε.Κ. 465/Β/2012 ) και την 2/31081/0022 όμοια ( Φ.Ε.Κ. 1399/Β/2012 ).
Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω με αυτή νέα εγκύκλιο ανοίγει ο δρόμος για να δοθεί στους Πενταετείς Πυροσβέστες το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που κακός δεν λαμβάνουν μέχρι σήμερα. Για να δοθεί αυτό το επίδομα θα πρέπει το Υπουργείο σας να συνάψει σχετική Κ.Υ.Α.
Κατόπιν όλων των παραπάνω θα θέλαμε να μας απαντήσετε γραπτός εάν έχετε την πρόθεση να αποκαταστήσετε αυτή την αδικία που υπάρχει σε βάρος των 4.000 Πενταετών Πυροσβεστών εδώ και σχεδόν δυο χρόνια χωρίς βέβαια να ευθύνεστε εσείς τουλάχιστο μέχρι σήμερα. Οι Πενταετείς Πυροσβέστες και επικίνδυνη υπηρεσία εκτελούν και ανθυγιεινή. Δεν γνωρίζουμε εμείς τουλάχιστον κλάδο που να έχει 25 νεκρούς εν ώρα υπηρεσίας  και δεκάδες  τραυματίες .
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας .


Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868