Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017

«Ενημέρωση μελών»Λάρισα 28 Ιουλίου 2017

«Ενημέρωση μελών»  


Πραγματοποιηθήκαν χθες στην Λαμία οι διεργασίες του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στη Στερεά Ελλάδα, παρουσία  του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Αλέξη Τσίπρα.  
 Υπήρξε ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό όπου και του παραδώσαμε Υπόμνημα με τα  αιτήματά μας . Παράλληλα ζητήσαμε άμεσα συνάντηση μαζί του, καθώς του τονίσαμε ότι στα δίκαια αιτήματά μας πιστεύουμε ότι μπορεί και πρέπει ο ίδιος να δώσει την λύση.

Ανέφερε ότι γνωρίζει  ο ίδιος το θέμα των Πενταετών Πυροσβεστών.

Εν αναμονή λοιπόν ,ας ελπίσουμε, της επικείμενης συνάντησης μαζί του, για μια πιο αναλυτική παράθεση των προβλημάτων μας, σας  παραθέτουμε  το υπόμνημα που του παραδώσαμε. 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Το σωματείο μας είναι πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με μέλη του Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (στη συνέχεια ΠΠΥ) που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα με σχέση δημοσίου δικαίου επί θητεία, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πρόσληψη έλαβε χώρα υπό το νομοθετικό καθεστώς του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α΄ 61) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73/24.03.2014), σύμφωνα με το οποίο στο Πυροσβεστικό Σώμα συστάθηκε ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού, με την ονομασία «Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης», οι οποίοι κατέλαβαν επί θητεία 4.000 οργανικές θέσεις με αντίστοιχη μείωση οργανικών θέσεων μονίμων πυροσβεστών.
Με το παρόν υπόμνημά μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα σοβαρά θέματα που σήμερα αντιμετωπίζουν οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, για τα οποία είναι ενήμερη τόσο η φυσική όσο και η πολιτική μας ηγεσία. Ειδικότερα τα πιο σοβαρά θέματα είναι :
1. Η μη ένταξη των 2093 ΠΠΥ στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011, όσοι ΠΠΥ είχαν συμπληρώσει ευδόκιμη πενταετή θητεία στο Πυροσβεστικό Σώμα και πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου (απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όριο ηλικία έως 45 ετών και υπηρεσιακή αξιολόγηση) έχουν το δικαίωμα να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε εκτέλεση και τήρηση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν. 3938/2015, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 38148 οικ. Φ. 2001/25-5-2016 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Διαδικασία μονιμοποίησης, ανανέωσης της θητείας ή απόλυσης των Π.Π.Υ. και άλλο σχετικό θέμα» (ΦΕΚ Β΄ 1637/9.6.2016) και ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος σε συμμόρφωση με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης κάλεσε με την από 10.6.2016 διαταγή του τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης να υποβάλλουν στις Υπηρεσίες που υπηρετούν αίτηση, για μονιμοποίηση, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν αυτήν.
Στις 8.12.2016 ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νικόλαος Τόσκας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 84004 οικ. Φ.401.34 έγγραφό του με θέμα «Υποβολή αιτήματος ένταξης στο μόνιμο Πυροσβεστικό προσωπικό με το βαθμό του Πυροσβέστη Γενικών Καθηκόντων 2375 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης», απευθυνόμενο προς την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, τη Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης, το Υπουργείο Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Δ/νση 20η Προϋπολογισμού/Τμήμα Δ΄ και το Υπουργείο Εσωτερικών/Γενική Διεύθυνση Κατάσταση Προσωπικού/Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού/Τμήμα Διαγωνισμών και Επιλογών, αιτήθηκε την άμεση έγκριση του αιτήματος για ένταξη στο μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό με το βαθμό του Πυροσβέστη Γενικών Καθηκόντων 2.375 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με τελική ημερομηνία κατάταξης αυτών την 10-02-2017 και με ισάριθμη μείωση οργανικών θέσεων των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, επισυνάπτοντας έκθεση οικονομικής επιβάρυνσης για το έτος 2017. Μάλιστα, στο έγγραφο αυτό γίνεται ρητή μνεία ότι το αίτημα αυτό είναι επιβεβλημένο να εγκριθεί για σημαντικούς λόγους, όπως ότι το μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό δεν επαρκεί για την στελέχωση νεοϊδρυθεισών υπηρεσιών, ότι οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν μεταβληθεί ως προς το δυσμενέστερο, ότι οι επιχειρησιακές ανάγκες και απαιτήσεις είναι διαρκώς αυξανόμενες, ότι το πυροσβεστικό προσωπικό αναγκάζεται σε μόνιμη βάση να προσφέρει υπερεργασία με αποτέλεσμα τη διόγκωση των οφειλομένων ημερησίων αναπαύσεων και των ημερών κανονικής άδειας και ότι υποχρέωση του Πυροσβεστικού Σώματος είναι η εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.
Στις 16.1.2017 ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νικόλαος Τόσκας σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή σχετικά με τη στελέχωση των 12 περιφερειακών αεροδρομίων της ελληνογερμανικής κοινοπραξίας Fraport Greece Α.Ε με προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, γεγονός που θα επιφέρει υποστελέχωση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, απάντησε, μεταξύ άλλων, ότι επίκειται η μονιμοποίηση των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης (περίπου δύο χιλιάδων εκατό), οι οποίοι και πρέπει να μονιμοποιηθούν προς κάλυψη των κενών του Πυροσβεστικού Σώματος, λόγω των αυξημένων επιχειρησιακών του αναγκών.  Δυνάμει της με αριθμό πρωτ. 6533 οικ. Φ.200.1/30.1.2017 Διαταγής Αρχηγού Π.Σ. αναρτήθηκε και κοινοποιήθηκε προς όλες τις υπηρεσίες του Σώματος το από 30.1.2017 Πρακτικό του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεως για μονιμοποίηση κατωτέρων οργάνων του Πυροσβεστικού Σώματος, έτους 2017,  με τα ονόματα των 2093 ΠΠΥ που είχαν τις προϋποθέσεις του νόμου για ένταξή τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.  Έτσι λοιπόν για την τυπική ολοκλήρωση της σύνθετης διοικητικής πράξης της ένταξής μας στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, το μόνο που απέμενε ήταν η έκδοση από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος κατά δέσμια αρμοδιότητα αυτού της απόφασης ένταξής μας.
Όπως καλά γνωρίζετε, η ένταξη των 2093 ικανών προς μονιμοποίηση ΠΠΥ όχι μόνο δεν έλαβε χώρα αλλά δυνάμει του Ν. 4455/2017 η θητεία τους ανανεώθηκε για τρία ακόμα έτη αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα πλήρη καθήκοντα, αντίστοιχα με αυτά των μονίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων, προκειμένου να καλυφθούν οι έκτακτες και αυξανόμενες επιχειρησιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος συνιστάμενες τόσο στην αντιμετώπιση της  επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου, όσο και της άμεσης στελέχωσης των πυροσβεστικών υπηρεσιών στα 14 αεροδρόμια της χώρας (μετά την υπογραφή της σύμβασης με την FRAPORT) και των κλιμακίων των Εθνικών Οδών. 
Συνεπώς, η ένταξη των 2093 ΠΠΥ στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό στις 10.2.2017, ήταν επιβεβλημένη και θα εξυπηρετούσε  κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δημόσιο συμφέρον και τον πολίτη αυτής της χώρας, λαμβανομένου υπόψη ότι ο αρμόδιος οικονομικός φορέας της χώρας μας δεν αντιμετώπιζε, ένεκα της μονιμοποίησης των ΠΠΥ, δημοσιονομικό πρόβλημα.
Σας επισημαίνουμε δε ότι το ίδιο χρονικό διάστημα που η Διοίκηση δεν τηρούσε για τους ΠΠΥ το νόμο, εκδόθηκε η με αριθμό 6000/14/37/2/24-1-2017 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ Γ΄ 94 από 6.2.2017),  δυνάμει της οποίας εντάχθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 του Ν. 3686/2008, στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του Αστυφύλακα 1.320 Ειδικοί Φρουροί, στο ισχύον νομοθετικό καθεστώς και πλαίσιο των οποίων, στηρίχθηκε και βασίστηκε το νομοθετικό για τους ΠΠΥ καθεστώς του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011.
Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε να επιμεληθείτε εσείς προσωπικά του θέματος της ένταξης των 2093 ΠΠΥ στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, προκειμένου όχι μόνο να τηρηθεί ο νόμος αλλά κυρίως να εξασφαλισθεί η ομαλή επιχειρησιακή λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος έτσι ώστε να εκπληρωθεί ο κύριος σκοπός του που είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών αυτής της χώρας.
2. Η μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών στους 2093 ΠΠΥ.
Παρά τις υποσχέσεις και τις διαβεβαιώσεις  που έχουμε λάβει οι ΠΠΥ από τις 10.2.2017 μέχρι και σήμερα, η πραγματική αντιμετώπιση που έχουμε από τη φυσική μας ηγεσία αποδεικνύει αφενός μεν ότι καμία πρόθεση ένταξης των ΠΠΥ στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό υφίσταται, αλλά μόνο εκμετάλλευση της δημιουργηθείσας αυτής κατάστασης, πάντα σε βάρος των ΠΠΥ, αφού η κατάσταση αυτή, από τα μέχρι σήμερα τεκταινόμενα εξυπηρετεί και μάλιστα χωρίς αντάλλαγμα μέχρι στιγμής την φυσική ηγεσία. 
Παρά το γεγονός ότι είμαστε ήδη στα μέσα Ιουλίου 2017, οι προς ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό 2093 ΠΠΥ δεν έχουν  ακόμα πληρωθεί για την υπερωριακή εργασία, για την εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των μηνών Απριλίου και Μαΐου 2017, μολονότι απασχολούνται με πλήρη  καθήκοντα, όπως και το μόνιμο προσωπικό.
Σε πρόσφατη δε συνέντευξη του αρμόδιου Υπουργού σε τηλεοπτική ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι της Βουλής στις 10.7.2017, ενημερωθήκαμε ότι μολονότι η πολιτική ηγεσία έχει δώσει εντολή προς καταβολή των δεδουλευμένων μας, ανώτατος Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος αρνείται να την εκτελέσει. Είναι εμφανές πλέον ότι μέρος της φυσικής μας ηγεσίας αντιμετωπίζει τους ΠΠΥ με εχθρική, εμπαθή και κυρίως παράνομη συμπεριφορά. Η ίδια αυτή συμπεριφορά ακολουθήθηκε όταν ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος πραγματοποίησε  μεταθέσεις των προς ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό ΠΠΥ στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες εντός Αερολιμένων, παρά το γεγονός ότι για την στελέχωση των Πυροσβεστικών αυτών Υπηρεσιών στο Π.Δ. 11/2017 δεν προβλέπονται θέσεις για τους ΠΠΥ. Και όλα τα ανωτέρω συμβαίνουν όταν γνωρίζουν πολύ καλά οι αρμόδιοι ότι η διαβίωση ενός ΠΠΥ στην Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Σκιάθο, στην Ζάκυνθο, στη Ρόδο, στην Κω, στην Κέρκυρα με το μηνιαίο μισθό των 700 Ευρώ είναι αδύνατη, όταν μόνο για ενοίκιο διαμονής, εν μέσω μάλιστα αυξημένης τουριστικής περιόδου στα νησιά αυτά, ο κάθε ΠΠΥ πρέπει να δαπανεί τουλάχιστον το ήμισυ του μισθού του και εάν βρει κατάλυμα για να μισθώσει. Αλήθεια, κ. πρωθυπουργέ, μπορείτε τουλάχιστον να μας ενημερώσετε εσείς τι έχει συμφωνηθεί με τη FRAPORT ως προς τη διαμονή των ανθρώπων αυτών; 

3. Άνιση μεταχείριση ως προς το ωράριο απασχόλησης μεταξύ του μονίμου πυροσβεστικού προσωπικού και των 2093 ΠΠΥ.
Μολονότι οι 2093 προς ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό ΠΠΥ έχουν τα ίδια καθήκοντα με αυτά των μονίμων και το ίδιο ωράριο απασχόλησης, κάποιες Διοικήσεις αρνούνται να ακολουθήσουν τις Διαταγές της φυσικής ηγεσίας ως προς την αντιστοιχία του ωραρίου εργασίας των ΠΠΥ με αυτό του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού, γεγονός που οδηγεί στην μείωση των αποδοχών μόνο των ΠΠΥ. Επίσης, σε άλλες Διοικήσεις δεν τοποθετούν καθόλου σε περιπολία τους μόνιμους υπαλλήλους, αλλά μόνο τους ΠΠΥ, οι οποίοι έτσι εργάζονται σε πιο σκληρές συνθήκες και μάλιστα απλήρωτοι.
4. Άρνηση κατανομής των οργανικών θέσεων των ΠΠΥ στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Παρά τις επανειλημμένες μας οχλήσεις μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει η κατανομή των 4.000 οργανικών θέσεων των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα, αρνούμενη η Διοίκηση  ακόμα και στην απλή αποτύπωση των θέσεων αυτών ανά Υπηρεσία ή και Νομό, μολονότι, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 11 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ Α΄ 25/2.3.2017), οι 4.000 ΠΠΥ ανήκουν στην κατηγορία των υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος και μόνο για αυτούς δεν υπάρχει κατανομή, ενώ για όλους τους άλλους υπαλλήλους της κατηγορίας αυτής των υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων υπάρχει κατανομή.
Επειδή, προκύπτει βασίμως από τα ανωτέρω, ότι εμείς οι ΠΠΥ είμαστε αποδέκτες μιας συνεχούς αντισυμβατικής, ανάλγητης, άνισης και καταχρηστικής συμπεριφοράς, αναμένοντας υπομονετικά μέχρι και σήμερα από τους αρμόδιους να ενεργήσουν τα νόμιμα, αλλά δυστυχώς αποδείχθηκε ότι κάτι τέτοιο το αναμέναμε για άλλη μία φορά μάταια.
Επειδή, προφανώς, κάποιος ευθύνεται για όλα τα ανωτέρω, αρχής γενομένης από την παράνομη μη ένταξη μας στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό στις 10.2.2017, πρέπει να αναζητηθούν και αποδοθούν ευθύνες σε βάρος αυτών που επέδειξαν υπαίτια συμπεριφορά, είτε δια παραλείψεως είτε δια πράξεως και ευθύνονται για την εξέλιξη (επαγγελματική και οικονομική)  των ΠΠΥ.

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, η εξαθλίωση των ΠΠΥ, υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν ωφελεί κανέναν, δεν εξυπηρετεί την κοινωνία και το δημόσιο συμφέρον.
Απευθυνόμαστε σε εσάς με το παρόν και σας ζητάμε :
1) Να παρέμβετε προσωπικά για την άμεση εφαρμογή και τήρηση του Ν. 3938/2011 και δη της ένταξης των 2093 ΠΠΥ το συντομότερο δυνατό (πριν την τριετία) στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. 

2) Με δική σας πρωτοβουλία να δώσετε εντολή για την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών που αφορούν στην υπερωριακή εργασία, στην εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των ΠΠΥ για τους μήνες Απρίλιο, Μαΐο, Ιούνιο και Ιούλιο  2017.

3) Με δική σας παρέμβαση να μεριμνήσουν όσοι υποχρεούνται για την εύρεση καταλυμάτων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν μετατεθεί στα αεροδρόμια που έχουν εκχωρηθεί με σύμβαση του δημοσίου στην FRAPORT.

 4) Με δική σας παρέμβαση να εκκινήσετε τη διαδικασία αναζήτησης ευθυνών για πράξεις ή παραλείψεις όσων ευθύνονται για τη μη τήρηση του νόμου 3938/2011 στις 10.2.2017, για τη μη μέχρι σήμερα πληρωμή των δεδουλευμένων των ΠΠΥ και για την άνιση μεταχείριση των ΠΠΥ.

Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017

Το Δ.Σ της ΕΠΠΥΕ εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του αγαπητού συναδέλφου Μουζακίτη ΑριστείδηΛάρισα 17/07/2017 
Θέμα: ¨Θάνατος συναδέλφου¨

  

Στο πένθος βυθίστηκε η πυροσβεστική οικογένεια από τον θάνατο του Δόκιμου Ανθυποπυραγού Μουζακίτη Αριστείδη. Ο Δόκιμος Αξιωματικός κατέληξε σήμερα και περί ώρα 07:40π.μ στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, στο οποίο νοσηλευόταν από τις 13 Ιουλίου 2017 λόγω σοβαρού τραυματισμού που υπέστη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Άγιοι Απόστολοι στο Ζευγολατιό Κορινθίας.

Ο εκλιπών γεννήθηκε το 1984 στην Κέρκυρα, κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το 2014 ως μόνιμος Πυροσβέστης, ενώ από το 2012 υπηρετούσε ως Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης. Εισήχθη στη Σχολή Ανθυποπυραγών τον Σεπτέμβριο του 2015 και ήταν άγαμος.
Το Δ.Σ της ΕΠΠΥΕ εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του αγαπητού συναδέλφου, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Αναμένουμε να αναζητηθούν και να αποδοθούν τυχόν  ευθύνες  από τον Αρμόδιο Υπουργό καθώς επίσης και  από την Ελληνική  δικαιοσύνη, για τις συνθήκες τραυματισμού των τεσσάρων συναδέλφων, που δυστυχώς  για τον έναν εξ αυτών ήταν μοιραίος.