Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

«Καθηκοντολόγιο Πενταετών Πυροσβεστών»ΑΡ.ΠΡΩΤ. 405


Λάρισα,  27  Οκτωβρίου  2015  


                                                         

ΠΡΟΣ : 1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου

ΚΟΙΝ : 1. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κουρουμπλή Πάνο.

2. Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τόσκα Νικόλαο

3. Διευθυντή Αν. Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Μαστρογίαννη Βασίλειο.

4. Γεν. Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Καπάκης Γιάννης


 ΘΕΜΑ : «Καθηκοντολόγιο Πενταετών Πυροσβεστών».

Αξιότιμε Αρχηγέ, αναμένοντας την απάντηση σας επί του με αρ. πρωτ. 390/5-10-2015 εγγράφου μας με θέμα «Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για Καθήκοντα Π.Π.Υ.», που  ευελπιστούμε, ότι, παρά το φόρτο εργασίας σας, θα είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα θέλαμε με το παρόν έγγραφό μας να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα :  
Μετά από νομική έρευνα που διενήργησε  η νομική μας σύμβουλο για το θέμα αυτό και αφού λήφθηκαν υπόψη νόμους και έγγραφα του Αρχηγείου Π.Σ. που είχαν εκδοθεί το έτος 2012,  μας τέθηκαν νέα δεδομένα, τα οποία και σας μεταφέρουμε ώστε να μας απαντήσετε συνολικά.

  1. Στις 4-4-2012, δηλαδή αμέσως μετά την εκπαίδευση που έλαβαν οι Πενταετείς Πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Ακαδημία και τα παραρτήματα αυτής, εκδόθηκε διευκρινιστική διαταγή  προς όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος από τον τότε Αρχηγό του Π.Σ. κ. Παναγιώτη Μπονάτσο, ώστε να γνωρίζουν οι Διοικητές των Υπηρεσιών πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης σύμφωνα με την εκπαίδευση τους . Η επιστολή αυτή με αρ.πρωτ.13533 Φ.105.10/4-4-2012 (σας την επισυνάπτουμε προς διευκόλυνση σας), ανέφερε 14 δράσεις, από τις οποίες συνοπτικά σας λέμε πως δίνει πλήρη καθήκοντα σε πάσης φύσεως Δασικών Συμβάντων ίδια με τα καθήκοντα του μόνιμου Πυροσβέστη. Στο σκέλος που αφορά στα αστικά συμβάντα και τη διάσωση, παρέχονται πλήρη καθήκοντα στον οδηγό  του Πυροσβεστικού οχήματος, ίδια δηλαδή με αυτά του μόνιμου Πυροσβέστη, και στον μάχιμο Π.Π.Υ. παρέχει όλα τα καθήκοντα, πλην αυτά του επικεφαλής πληρώματος. Από όσο εμείς γνωρίζουμε ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τον μόνιμο Πυροσβέστη, διότι αρχηγός πληρώματος πρώτης εξόδου είτε αστικού συμβάντος είτε διάσωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον Αρχιπυροσβέστης Παραγωγικής Σχολής .
  2. Στο μόνιμο προσωπικό, όταν για έκτακτους λόγους π.χ. πολλαπλά συμβάντα την ίδια ώρα και  όταν πλέον στην Υπηρεσία δεν έχει μείνει κανείς Πυροσβέστης Παραγωγικής Σχολής, τότε  αναλαμβάνει επικεφαλής ο αρχαιότερος μη παραγωγικός Πυροσβέστης. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ισχύει το ίδιο και στους Πενταετείς Πυροσβέστες, αφού ο νόμος 4249/2014 άρθρο 98 παρ.3α, αναφέρει με σαφήνεια πως  «Κατ’ εξαίρεση, όταν συντρέχουν ειδικοί ή έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την άσκηση του επιχειρησιακού έργου και την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού, επιτρέπεται, μόνο για την αντιμετώπιση αυτών, να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις.». Εκτιμούμε ότι κι εσείς τη θέση του επικεφαλής πληρώματος πρώτης εξόδου την θεωρείται κι εκλαμβάνεται ως κύρια Πυροσβεστική Δράση.

Από τα ως άνω προαναφερόμενα και πάντα κατά την δικιά μας άποψη,  δεν προκύπτει διαφοροποίηση μεταξύ των καθηκόντων του μονίμου Πυροσβέστη και του Πενταετή Πυροσβέστη, πλην της διαφοράς που έγκειται στο ότι ο Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης δεν είναι μόνιμος πυροσβέστης όπως επίσης και στην μεταξύ του μονίμου και του Πενταετή πυροσβέστη αρχαιότητα.

Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε σχετικός .

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Ενημέρωση ΜελώνΘέμα:  Συνάντηση Παραρτήματος  Ιονίων νήσων της ΕΠΠΥΕ με τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα.Σε πολύ καλό και φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Ληξούρι Κεφαλληνίας συνάντηση  του παραρτήματος με τον Ληξουριώτη Υφυπουργό Εσωτερικών Ιωάννη Μπαλάφα, παρουσία της Βουλευτή Κεφαλλήνιας Αφροδίτης Θεοπεφτάτου.

Ο Υφυπουργός ενημερώθηκε εκτενέστατα για τα προβλήματα που απασχολούν τους Πενταετείς Πυροσβέστες, όπως  είναι η ομογενοποίηση και η καθυστέρηση απορρόφησης των επιλαχόντων. Μας υποσχέθηκε πως θα  μεταφέρει τους προβληματισμούς μας προς τον Υπουργό.

Για την ΕΠΠΥΕ οι  εκπρόσωποι στα Ιόνια Νησιά
Κουρούκλης Νικόλαος και Αθανάσιος Λυκούδης

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

«Ίση μεταχείριση προσωπικού»ΑΡ.ΠΡΩΤ. 39

Λάρισα,  24  Οκτωβρίου  2015   ΠΡΟΣ : 1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου


ΚΟΙΝ : 1. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης . κ. Κουρουμπλή Πάνο.

2. Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τόσκα Νικόλαο

3. Γεν. Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Καπάκης Γιάννης

4. Διευθυντή Αν. Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Μαστρογίαννη Βασίλειο.

5. ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αξιότιμο Αρχιπύραρχο κ. Μιχαλάκη Νικόλαο

6. Διοικητή Πόλεως Λάρισας κ. Σκούπρα Κων/νο

7. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 ΘΕΜΑ : «Ίση μεταχείριση προσωπικού»
                                                                                
Αξιότιμε Αρχηγέ, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ότι ο Διοικητής πόλεως Λάρισας έχει στείλει από τις 20-10-2015 Υπηρεσιακό σημείωμα προς τους Διοικητές 1ου και 3ου Π.Σ. Λάρισας (το οποίο και σας επισυνάπτουμε), με το οποίο ζητά από τις Διοικήσεις των Σταθμών την εξάντληση των κανονικών αδειών των Π.Π.Υ. και μόνο μέχρι τέλους του έτους 2015.
  1. Στο Υπηρεσιακό Σημείωμα αναφέρεται μόνο στους Πενταετείς Πυροσβέστες και όχι και τους μόνιμους, ενώ με βάση το νόμο και τις δυο κατηγορίες υπαλλήλων  διέπει το ίδιο νομικό καθεστώς .
  2. Εάν οι Διοικητές, που με βάση το ως άνω Υπηρεσιακό Σημείωμα, είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν,  δώσουν υποχρεωτικές άδειες με τα υπόλοιπα αδειών μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους οι δυο αυτές Υπηρεσίες, ίσως να μην έχουν στις βάρδιες ούτε έναν Πενταετή Πυροσβέστη.
  3. Το δικαίωμα της άδειας για το πότε την χρειάζεται είναι δικαίωμα του εργαζομένου και όχι της Διοίκησης. Ο Εργαζόμενος ζητά την άδεια του κατά την ημερομηνία που επιθυμεί και η διοίκηση σύμφωνα με τις Υπηρεσιακές της ανάγκες απαντά θετικά ή αρνητικά.
  4. Οι Πενταετείς Πυροσβέστες έχουν σημαντικά υπόλοιπα νυχτερινής εργασίας και υπερωριών τα οποία μπορούν να εκτελέσουν μέχρι τέλους του έτους τα οποία και θα χαθούν.
  5. Στο δε μόνιμο προσωπικό των δυο αυτών υπηρεσιών οφείλονται άδειες και από το 2015 και από το 2014 και σε αρκετούς και από το 2013, εκτός των ρεπό υπερεργασίας που και αυτά είναι πολλά. Και σύμφωνα με το Π.Δ. 3/10-1-2014 δεν προβλέπεται να υπάρχουν άδειες παρελθόντων ετών.
  6. Οι Πενταετείς Πυροσβέστες με τα υπόλοιπα σε νύχτες και υπερωρίες καθώς και εκτός έδρας που έχουν θα μπορούσαν να βοηθήσουν την υπηρεσία ώστε να γίνει αποφόρτιση των αδειών των μονίμων αλλά και να πάρουν και τις άδειες τους κατά το δυνατό στον χρόνο που θα τους είναι χρήσιμες για τις ανάγκες των οικογενειών τους. Με το να πραγματοποιήσουν κανονικά τις υπηρεσίες που σας προαναφέρουμε πέραν ότι θα βοηθήσουν στην αποφόρτιση των αδειών των μονίμων Συναδέλφων θα πληρωθούν και τις νύχτες – υπερωρίες – εξαιρέσιμες και αυτό θα είναι ένα οικονομικό βοήθημα στο πενιχρό μισθό των 700 ευρώ που παίρνουν όταν μάλιστα η παρότρυνση του πρώην Γεν. Γραμματέα ήταν αυτά κατά το δυνατό να εξαντλούνται.

Όλα τα παραπάνω τα αναφέραμε και στην Διοίκηση, μη βρίσκοντας την ανταπόκριση όμως, που ως εργαζόμενοι και συνάδελφοι θα περιμέναμε, αναφέροντας μας ένα πρόγραμμα «Εργάνη» με το οποίο ουδεμία σχέση έχουν οι Πενταετείς Πυροσβέστες.
Το πρόγραμμα όμως αυτό, όπως μας ανέφεραν από το αρμόδιο Υπουργείο, είναι πληροφοριακό σύστημα που ισχύει από 1.3.2013 και δημιουργήθηκε για την αποτελεσματική καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, για τη σημαντική μείωση του γραφειοκρατικού και διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις και τέλος την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και απευθύνεται σε κάθε εργοδότη που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και μόνο. Συνεπώς, αφορά στο εποχιακό προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και όχι εμάς τους Πενταετείς Πυροσβέστες που έχουμε προσληφθεί με σχέση ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011, όπου ορίζεται ότι : «Ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία …».

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας .  

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015

Συγχαρητήρια επιστολή - αίτημα συνάντησης με τον νέο Γενικό Γραμματέα πολιτικής προστασίας κ. Καπάκη ΙωάννηΑΡ.ΠΡΩΤ 400
Λάρισα,  23 Οκτωβρίου   2015    
ΠΡΟΣ: Γενικό Γραμματέα πολιτικής προστασίας κ. Καπάκη Ιωάννη 
                  
Αξιότιμε κύριε Γενικέ
Το  Δ.Σ. καθώς και τα μέλη της Ένωσης μας σας εύχονται καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. 
Αναλαμβάνετε την πολιτική προστασία του τόπου σε μια δύσκολη στιγμή όπου στο Πυροσβεστικό Σώμα υπάρχουν πολλά προβλήματα κυρίως στο τριχοτομημένο προσωπικό αλλά και στα μέσα αυτού.
Η Ένωση μας είναι Πανελλαδικής έκτασης και εκπροσωπεί  αποκλειστικά και μόνο τους 4.000 Πενταετείς Πυροσβέστες  και σας δηλώνει πως θα είναι αρωγός και σύμμαχος σας στην επίλυση των προβλημάτων αυτών  και σας ζητούμε αφού ενημερωθείτε όπως μας επιτρέψετε να σας εκθέσουμε τους προβληματισμούς μας αλλά και τις προτάσεις μας ως προς την επίλυση των παραπάνω.
Η Ένωση μας θα είναι παρόν σε όποια προσπάθεια σας για την επίλυση αυτών και ευελπιστούμε σε μια αγαστή συνεργασία .
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

«Άμεση λύση στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει συνάδελφός μας που τραυματίστηκε εν ώρα υπηρεσίας»ΑΡ.ΠΡΩΤ. 392 


Λάρισα,  12 Οκτωβρίου  2015   ΠΡΟΣ : 1.  Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου

 ΚΟΙΝ : 1.  Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  κ. Κουρουμπλή  Πάνο. 
2.  Αν. Υπουργό Εσωτερικών &  Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.  Τόσκα Νικόλαο 
3.  Διευθυντή  Αν. Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Μαστρογίαννη Βασίλειο.
Θέμα: «Άμεση λύση στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει συνάδελφός μας που τραυματίστηκε εν ώρα υπηρεσίας» κ. Υπουργέ, στις 08/10/2013, ο συνάδελφος Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Λυκούργος Πολίτης του Γεωργίου ( 19893) που υπηρετεί στην Π.Υ. Μυτιλήνης, κατά τη διάρκεια ανάληψης καθηκόντων του ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο συνάδελφος αφού υπέστη σοβαρή βλάβη, συνέπεια του τροχαίου ατυχήματος, έχει κριθεί «ανίκανος για εργασία» από την υγειονομική επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας Μυτιλήνης και έχει λάβει από τον ασφαλιστικό του φορέα (ΙΚΑ) το μέγιστο αριθμό αναρρωτικών αδειών που δικαιούται (720 ημέρες ). Το διάστημα των δύο ετών που διήρκεσε η αναρρωτική του άδεια, δεν ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες από την υπηρεσία, προκειμένου ο συνάδελφος να τεθεί σε μόνιμη διαθεσιμότητα όπως δικαιούται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (νόμος 1339/1983 και νόμος 3938/2011 άρθρο 15 )και για λόγους για τους οποίους δεν φέρει ο ίδιος καμιά ευθύνη. Αυτή τη στιγμή ο συνάδελφός μας για να μην θεωρηθεί «αδικαιολογήτως απών» από την υπηρεσία του, αφού η αναρρωτική του άδεια έχει λήξει από 24 Σεπτεμβρίου, αναγκάστηκε να πάρει άδεια άνευ αποδοχών μέχρι τις 27 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να έχει στερηθεί κάθε οικονομική απολαβή και να μην μπορεί να καλύψει ούτε την φαρμακευτική αγωγή του. Το Α.Π.Σ. Θα έπρεπε μέχρι σήμερα να έχει κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες αλλά σύμφωνα με δίκια του δήλωση το Α.Π.Σ. Επικαλείτο για την καθυστέρηση τις εκλογές και την απουσία Γεν. Γραμματέα , δεν του επιτρέπει να εξεταστεί από την αρμόδια Υγειονομική επιτροπή του Σώματος παρόλο που το προβλέπει το άρθρο 15 του ν.3938/2011, δεν εφαρμόζετε η παρ.18 του άρθρου 15 του ν.3938/2011 ώστε να τεθεί σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας και κωλυσιεργεί το νομικό τμήμα με το σκεπτικό να γίνει ερώτημα προς το Ν.Σ.Κ. Σε έναν νόμο που έχει ισχύ από το 2011 και προβλέπει μόνιμη διαθεσιμότητα. Κύριε Υπουργέ ο συνάδελφος μας αυτή τη στιγμή, εκτός από τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, λόγω της οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις βασικές του ανάγκες. Ζητάμε την παρέμβασή σας, προκειμένου να μεριμνήσει το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου ώστε να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα του συναδέλφου . Το πρόβλημα του συναδέλφου θα μπορούσε να είναι πρόβλημα όλων μας και θα θέλαμε την άμεση ανταπόκριση της Πολίτικης Ηγεσίας με άμεση εφαρμογή του ν. 3938/2011 άρθρο 15 ο όποιος δεν αφήνει τίποτε στην τύχη για τον Πενταετή Πυροσβέστη

Ζητάμε ίση μεταχείριση με το υπόλοιπο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015

Ερώτηση για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για Καθήκοντα Π.Π.Υ.ΑΡ.ΠΡΩΤ. 390


Λάρισα, 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΟΣ :1.  Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου

ΚΟΙΝ: 1.  Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τόσκα Νικόλαο
2.  Διευθυντή  Αν. Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησηςκ. Μαστρογίαννη Βασίλειο.


ΘΕΜΑ : «Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για Καθήκοντα  Π.Π.Υ.»


Αξιότιμε Αρχηγέ,πριν τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές είχαμε πληροφορηθεί από τον τότε Γεν. Γραμματέα κ. Μαυρόπουλο για τη σύνταξη ενός Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με το καθηκοντολόγιο των Π.Π.Υ. αναφέροντάς μας μάλιστα το περιεχόμενο αυτού. Προσφάτως δε, ήρθε σε γνώση μας, ότι λίγες ημέρες πριν τις τελευταίες εκλογές,απεστάλη από εσάς προς τον τότε Αν. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης ένα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το καθηκοντολόγιο των Π.Π.Υ., το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μας είχε αναφέρει σε προγενέστερο χρόνο ο τότε Γεν. Γραμματέας κ. Μαυρόπουλος.
Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε,ώστε να λάβουμε γνώση, αν ισχύουν οι πληροφορίες που έχουμε για το περιεχόμενο του τελευταίου σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος και συγκεκριμένα εάν:

α) Αναφέρεται σε αυτό ξεκάθαρα και με σαφήνεια πως οι Π.Π.Υ. θα ασκούν καθήκοντα ίδια με αυτά του μόνιμου Πυροσβέστη ή θα είναι αυτά τα καθήκοντα που ήδη έχει ή και με κάποια άλλα καθήκοντα επιπλέον;
β) Αναφέρεται σε αυτό ότι και ο Π.Π.Υ Γενικών Καθηκόντων θα είναι όπως και ο μόνιμος Πυροσβέστης Γενικών Καθηκόντων ή χρησιμοποιούνται λέξεις που στο παρελθόν έχουν προβληματίσει,όπως«αντίστοιχα»,«ανάλογα» κ.τ.λ.;
γ) Είναι αληθές ότι αναφέρεται σε αυτό ότι θα πρέπει οι Π.Π.Υ. να λάβουν επιπλέον εκπαίδευση κατάλληλη και επαρκή; Και εάν αυτό είναι αληθές, τότε ποια είναι εκείνα τα μαθήματα εκπαίδευσης των μονίμων Πυροσβεστών που οι Π.Π.Υ. δεν έχουν διδαχτεί και εξεταστεί με επιτυχία, και ποιος είναι ο τόπος, ο χρόνος και η διάρκεια εκπαίδευσης των Π.Π.Υ.;
δ) Είναι αληθές ότι αναφέρεται σε αυτό πως θα υπάρχουν κριτήρια καθώς και αξιολόγηση των Π.Π.Υ. και, εάν ναι, ποια θα είναι αυτά τα κριτήρια και πως θα γίνει η αξιολόγηση ;

Αξιότιμε Αρχηγέ, στους δύσκολους καιρούς που περνά η πατρίδα μας και ο ελληνικός λαός, εμείς οι Π.Π.Υ μέχρι σήμερα έχουμε ανταποκριθεί θετικά στο να αναλάβουμε και επιπλέον βάρος από αυτό που με βάσει το νόμο μας αναλογεί, παρόλο που είμαστε εργαζόμενοι των 700,00 ευρώ (οι ποιο χαμηλόμισθοι ένστολοι στην Ελληνική Επικράτεια). Σας αναφέρουμε όμως ότι δεν διατιθέμεθα να ανταποκριθούμε θετικά στο περιεχόμενο του ως άνω Π.Δ/τος, εάν αυτό είναι αληθές. Και τούτο διότι, όπως γνωρίζετε, πριν τρία (3) χρόνια λάβαμε εκπαίδευση, η οποία δεν ήταν όμοια ή αντίστοιχη με το μόνιμο προσωπικό, αλλά εντελώς ίδια, μετά το πέρας της οποίας και αξιολογηθήκαμε. Είμαστε οι πιο πρόσφατοι εκπαιδευμένοι υπάλληλοι του Σώματος και λόγω της αρτιότητας που είχε η εκπαίδευση μας, ο νομοθέτης, και η Ελληνική Βουλή που υπερψήφισε το άρθρο 15 του Ν.3938/2011,δίνει το δικαίωμα και τη δυνατότητα σε τουλάχιστον 2.300 Πενταετείς Πυροσβέστες να μονιμοποιηθούν στο τέλος της πενταετούς θητείας τους έχοντας θέσει ως μοναδικά κριτήρια το όριο της ηλικίας και τις γραμματικές γνώσεις (δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Γνωρίζετε δε πολύ καλά ότι πολλοί από εμάς τους Π.Π.Υ. υπηρετούμε στο Πυροσβεστικό Σώμα τουλάχιστο επί 25ετίας, έχουμε κάνει εκπαιδεύσεις επί εκπαιδεύσεων, έχουμε συμμετοχή σε πάσης φύσεως συμβάντα, στα οποία και αντεπεξήλθαμε στον ίδιο βαθμό, όπως και οι μόνιμοι πυροσβέστες, θρηνώντας και εμείς  όπως και οι μόνιμοι πυροσβέστες, συναδέλφους μας και το μόνο που  ζητάμε είναι τουλάχιστον ίση μεταχείριση.

Επειδή θεωρούμε και εκτιμούμε ότι είναι υποχρέωσή μας και καθήκον μας να θέσουμε υπόψη σας τα ανωτέρω, για την αποκατάσταση της αλήθειας και της πραγματικότητας προς κάθε πλευρά, παρακαλούμε, για την έγγραφη ενημέρωσή μας επί των όσων ανωτέρω θέτουμε υπόψη σας.