Τρίτη 15 Μαΐου 2018

«Ενημέρωση μελών»


Λάρισα 15 Μαΐου 2018


Θέμα: «Ενημέρωση μελών»


Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε διαταγή κατάταξης των 2165 πυροσβεστών στο μισθολογικό κλιμάκιο 27.

Παρακολουθούμε  την όλη διαδικασία και για όποια νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.


Πέμπτη 10 Μαΐου 2018

«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΠΥΕ»

"Νεότερη ενημέρωση μελών -ΤΟ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΟ Π.Δ.530"

«Νεότερη ενημέρωση μελών»


Λάρισα 10 Μαΐου 2018


Θέμα: «Νεότερη ενημέρωση μελών»


Σας ενημερώνουμε ότι το  Π.Δ. που αναμένουμε (ονόματα, σειρά  αρχαιότητας) έχει αριθμό ΚΑΔ  27098 και αναμένουμε την έκδοση του από το τυπογραφείο.

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

«Νεότερη ενημέρωση μελών»


Λάρισα 08 Μαΐου 2018


Θέμα: «Νεότερη ενημέρωση μελών»


Μετά  από παρέμβασή μας  στο Υπουργείο τα δυο Π.Δ.  χάριν συντομίας θα ενσωματωθούν σε ένα.(ονόματα, σειρά  αρχαιότητας) ώστε να προλάβουμε την μισθοδοσία.

Δευτέρα 7 Μαΐου 2018

«Ενημέρωση μελών»Λάρισα 07 Μαΐου 2018 


Θέμα: «Ενημέρωση μελών»


«Το πρώτο από τα τρία συνολικά Π.Δ. που θα εκδοθούν.»  


«Ενημέρωση μελών»


Λάρισα  07 Μαΐου 2018 Θέμα: «Ενημέρωση μελών»Τα Προεδρικά Διατάγματα έχουν πάρει υπογραφές και βρίσκονται ήδη  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Όσον αφορά την μισθοδοσία το τοπίο είναι θολό, μπορεί να ακούγεται τριγύρω μας για τις 26 Μαΐου αλλά δεν γνωρίζουμε αν οι 2162 μόνιμοι πυροσβέστες  πληρωθούν αναδρομικά, προϋπηρεσίες, οικογενειακά επιδόματα κ.α. καθώς εκκρεμεί η εκκαθάριση από το προηγούμενο μισθολόγιο που πληρωνόμασταν ως ΠΠΥ.

Παρακολουθούμε  την όλη διαδικασία και για όποια νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.