Δευτέρα 7 Μαΐου 2018

«Ενημέρωση μελών»


Λάρισα  07 Μαΐου 2018 Θέμα: «Ενημέρωση μελών»Τα Προεδρικά Διατάγματα έχουν πάρει υπογραφές και βρίσκονται ήδη  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Όσον αφορά την μισθοδοσία το τοπίο είναι θολό, μπορεί να ακούγεται τριγύρω μας για τις 26 Μαΐου αλλά δεν γνωρίζουμε αν οι 2162 μόνιμοι πυροσβέστες  πληρωθούν αναδρομικά, προϋπηρεσίες, οικογενειακά επιδόματα κ.α. καθώς εκκρεμεί η εκκαθάριση από το προηγούμενο μισθολόγιο που πληρωνόμασταν ως ΠΠΥ.

Παρακολουθούμε  την όλη διαδικασία και για όποια νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.