Τρίτη 8 Μαΐου 2018

«Νεότερη ενημέρωση μελών»


Λάρισα 08 Μαΐου 2018


Θέμα: «Νεότερη ενημέρωση μελών»


Μετά  από παρέμβασή μας  στο Υπουργείο τα δυο Π.Δ.  χάριν συντομίας θα ενσωματωθούν σε ένα.(ονόματα, σειρά  αρχαιότητας) ώστε να προλάβουμε την μισθοδοσία.