Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

¨Απορρόφηση Επιλαχόντων Π.Π.Υ.¨Λάρισα,    26/06/2013    

Αρ. Πρωτ.: 127

  ΠΡΟΣ: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
               του Πολίτη κ. Δένδια Νικόλαο     
      
 KOIN: 1) Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο
              2) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
              Αντιστράτηγο κ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο.

 
ΘΕΜΑ : ¨Απορρόφηση Επιλαχόντων Π.Π.Υ.¨

Κύριε Υπουργέ,
Με το υπ αριθμ 99/17-4-2013 έγγραφό μας προς εσάς, επικροτούσαμε το αίτημά σας προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για απορρόφηση Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ) και σας επισημάναμε και αναλύαμε το θέμα που προέκυψε μετά από απάντησή σας σε βουλευτές ότι η παρ 6 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011 αναφέρετε σε νέο διαγωνισμό για Π.Π.Υ.
Όπως διαπιστώσετε από το υπ αριθμ. 25819/27-5-2013 έγγραφο του Αρχηγείου Π.Σ  το οποίο και  σας επισυνάπτουμε, δεν τίθεται κανένα θέμα νέου διαγωνισμού όσο υπάρχουν οι κυρωμένοι πίνακες.
Συγκεκριμένα αναφέρετε ότι «Δεν δύναται να προβούμε στην πρόσληψη Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με νέο διαγωνισμό κατά το χρονικό διάστημα ισχύος του κυρωμένου πίνακα επιτυχόντων, αλλά υποχρεούμαστε εφόσον υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης του Π.Σ με Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης αυτή να πραγματοποιηθεί από τον κυρωμένο πίνακα.»
Μάλιστα αναφέρει ότι όταν το Υπουργείο  αποφασίσει για απορρόφηση επιλαχόντων αυτή πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα οργανικά κενά του προηγούμενου έτους.
Είναι ολοφάνερο ότι κάποιοι δεν σας ενημέρωσαν επαρκώς και εμπεριστατωμένα επί του θέματος και ευχόμαστε να μην έγινε εσκεμμένα και με δόλο.

Κύριε Υπουργέ,
1.      Επειδή για τα επόμενα δυο ακαδημαϊκά έτη υπάρχει απαγόρευση πρόσληψης ιδιωτών στην Πυροσβεστική Ακαδημία.
2.      Επειδή το κόστος πρόσληψης επιλαχόντων, πλέων των 22, είναι μηδαμινό.
3.      Επειδή τα οργανικά  κενά από το 2012 μέχρι και σήμερα ξεπερνούν τα 400 στο Π.Σ και τα επόμενα χρόνια θα αυξηθούν δραματικά λόγω συνταξιοδοτήσεων.
4.      Επειδή οι Υπηρεσιακές ανάγκες στο Πυροσβεστικό Σώμα είναι εμφανείς σε όλους μας.
5.      Επειδή έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια από την κύρωση του πίνακα επιτυχόντων και δεν έχει γίνει ακόμα απορρόφηση από αυτόν όπως ορίζει η παρ.6.
6.      Επειδή με την πρόσληψη 22 επιλαχόντων Π.Π.Υ που θα γίνει τις επόμενες ημέρες για την κάλυψη αντίστοιχων κενών που δημιουργήθηκαν στους Π.Π.Υ, είναι φανερό ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρυθμίσεις έδωσε το «πράσινο φώς» για την πρόσληψη επιλαχόντων από την κατηγορία των συμβασιούχων πυροσβεστών για κάλυψη των αναγκών του Σώματος,
Ζητάμε να εγκρίνετε και να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες ώστε μαζί με την πρόσληψη των 22 Επιλαχόντων Π.Π.Υ να προσληφθούν επιπλέον Επιλαχόντες ώστε να καλυφθεί το 50% των οργανικών κενών που δημιουργήθηκαν κατά το 2012.
Θεωρούμε αναγκαία την έγκριση αυτή  στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το Αρχηγείο Π.Σ για την εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και με δεδομένη την επικείμενη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών λόγω κλιματικών αλλαγών.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε άμεσα να ανταποκριθείτε στο αίτημά μας.

                       
                                                        Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                                  Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                                       Τηλ.*774868
                      

Τρίτη 25 Ιουνίου 2013

Λύστε τα χέρια των Πενταετών ΠυροσβεστώνΛάρισα,    20/06/2013    

Αρ. Πρωτ.: 126

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
            του Πολίτη κ. Δένδια Νικόλαο     
            2) Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 
            κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο

 ΚΟΙΝ: 1) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
            Αντιστράτηγο κ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο.

              
ΘΕΜΑ: Λύστε τα χέρια των Πενταετών Πυροσβεστών .

Με τον ν.3938/2011 άρθρο 15  προσελήφθησαν στο Π.Σ. 4000 Πενταετείς Πυροσβέστες καταλαμβάνοντας 4000 οργανικά κενά μονίμων Πυροσβεστών.
Ενώ όταν ο νόμος ήταν στην διαβούλευση στην παράγραφο 14 του άρθρου 15 ανέφερε ότι για τα οικονομικά θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2622/1998 ( Α΄-183 ) όπως ισχύει σήμερα όπου οι διατάξεις αυτές αναφέρονται Συνοριακοί Φύλακες – δόκιμος Αστυφύλακας – Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας κ.α. και ενώ δεν υπήρχαν παρατηρήσεις στην διαβούλευση για την  συγκεκριμένη παράγραφο ο τότε Υπουργός καθώς και ο Υφυπουργός με την αιτιολογία ότι θα κοστίζουν λιγότερο στο ελληνικό δημόσιο κατά την ψήφιση του νόμου το άλλαξαν και αντικατέστησαν την εν λόγο παράγραφο με την παράγραφο  15 του ψηφισμένου νόμου σήμερα που αναφέρει : Οι μηνιαίες αποδοχές των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης είναι αυτές που λαμβάνουν ως εποχικοί Πυροσβέστες .
Από την εισαγωγή μας στο Σώμα στις 10/2/2012 το σημαντικότερο πρόβλημα για την σωστή αξιοποίηση του προσωπικού των Πενταετών Πυροσβεστών είναι η εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και στις εκτός έδρας μετακινήσεις που το δημιουργεί η ένταξη μας στο μισθολόγιο των Δημοσίων υπαλλήλων με τον ν.4024/2011 . Ένας νόμος εντελώς έξω πυροσβεστικός για τον λόγο ότι οι Πυροσβέστες δεν είναι υπάλληλοι γραφείου που θα δουλεύουν από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
Το μισθολόγιο των ειδικών φρουρών που είχε αρχικά επιλεγεί έδινε όλα τα πενθήμερα που παίρνει σήμερα το μόνιμο προσωπικό συν 6 νυχτερινά αντί 8 των μονίμων και την ίδια κατάσταση με το μόνιμο προσωπικό όσων αφορά για τις εκτός έδρας μετακινήσεις .
Αν προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε το μισθολόγιο των ειδικών Φρουρών με το μισθολόγιο του ν.4024/2011 θα διαπιστώσουμε ότι για να δουλέψει ο Πυροσβέστης με τον ν.4024/2011 τις ίδιες ώρες και τα ωράρια που δουλεύει σήμερα με το ειδικό θα κόστιζε σχεδόν τα διπλασία χρήματα.
Δεν ξέρουμε ο τότε Υπουργός τι μαθηματικά ήξερε αυτό που εμείς ξέρουμε σήμερα είναι πως με το μισθολόγιο που δουλεύουμε σήμερα εκτός από τον βασικό μας μισθό μπορούμε σύμφωνα με διαταγή του Σώματος και μέσα στα πλαίσια των 71.500.000 ευρώ που είναι και ο προϋπολογισμός των Πενταετών να δουλέψουμε όλον τον χρόνο 11 υπερωριακές ώρες 38 ώρες νύχτα και 75 ώρες Κυριακές και Εξαιρέσιμες.
Με το ειδικό μισθολόγιο των ειδικών φρουρών και με ακριβός το ίδιο κόστος , δηλαδή 71.500.000 ευρώ θα μπορούσαμε να δουλέψουμε όλες τις Κυριακές και εξαιρέσιμες του χρόνου δηλαδή περίπου 480 ώρες , καθώς και τουλάχιστο 4 οκτάωρα νυχτερινά το μήνα , δηλαδή 4 οκτάωρα Χ 12 = 384 ώρες νύχτα.
Σας έχουμε αποστέλλει όλα τα συνημμένα αλλά και όλα τα στοιχειά που προκύπτουν όλα τα παραπάνω.Σας ζητούμε αφού τα ελέγξετε και διαπιστώσετε και οι ίδιοι αυτά που διαπιστώσαμε εμείς,  να αλλάξουμε το μισθολόγιο τώρα!!! Ώστε να μην ξανασυμβεί ότι τα προηγούμενα χρόνια για να μην  λέμε όλοι μαζί ότι φταίει πως δεν υπήρχαν χρήματα για να δουλέψουν οι Πυροσβέστες ώστε να αποφύγουμε τα δυσάρεστα .
Τα ίδια ακριβός έχουμε καταθέσει εδώ και αρκετό καιρό και στον Αξιότιμο Αρχηγό μας χωρίς να έχουμε πάρει καμία απάντηση. Ίσως το οικονομικό τμήμα δεν πρόλαβε μέχρι τώρα, δεν γνωρίζουμε πραγματικά τον λόγο τις καθυστέρησης.
Το καλοκαίρι είναι μπροστά και ότι είναι να γίνει ας γίνει τώρα. Δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία όταν τα πράγματα πάνε στραβά και ζήσουμε πάλι τις  καταστροφικές πυρκαγιές των  παρελθόντων ετών.

Το κόστος είναι μηδέν !


 Ειδικός Φρουρός

ΒΑΘΜΟΣ  με 5 χρόνια προϋπηρεσία .
Κλιμάκιο 16
Βασικός μισθός
747.00
Χρονοεπίδομα
  89.64
Ειδική αποζημίωση πέρα του πενθημέρου 4x46=184
184.00
Νυχτερινά έως 48 ώρες τον μήνα .
Άρα 4 νύχτες  32 Χ 2.60= 83,20.
  83.20
Επίδομα ειδικής απασχόλησης
115.00
Επίδομα υψηλής και αυξημένης ευθύνης
26.00
Επίδομα ειδικών συνθηκών
65.00
Επίδομα Εξομάλυνσης 
100.00
Σύνολο     
1.409.84
Γεν. Σύνολο 1.409.84 Χ 12 ΜΗΝΕΣ
16.918.08
Εργοδοτική εισφορά 5.1%
862.82
Τελικό σύνολο
17.780.90

Αναλυτικά το κόστος για έναν Πενταετή Πυροσβέστη δουλεύοντας όλες τις Κυριακές και Αργίες καθώς και 32 ώρες νύχτα το μήνα δηλαδή 32Χ12=348 το χρόνο είναι 17.780.90 ευρώ.
Αν αυτό το ποσό το πολλαπλασιάσετε με 4000 Πενταετείς τότε 4000Χ17.780.90=71.123.600 ευρώ . Προκύπτει και κέρδος από τα 71.500.000 του προϋπολογισμού των Πενταετών.

Η δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν λεφτά πλέον δεν υπάρχει !

Λύστε μας τα χέρια για να σβήσουμε τις φωτιές !                  
                                                                                 
                                                                                              
                                                      Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                                  Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                                       Τηλ.*774868