Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013

Ωράριο Πενταετών Πυροσβεστών.Λάρισα,    17/06/2013   

Αρ. Πρωτ.: 121


ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
             Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
             ΤΜΗΜΑ 3Ο
             ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


              
ΘΕΜΑ: Ωράριο Πενταετών Πυροσβεστών.

Για τον μήνα Μάιο εκδόθηκε η υπ.αριθμ.26055 Φ 105.6 με θέμα << Περί ωραρίου εργασίας πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης >> όπου και καθορίστηκαν οι ώρες εργασίας των Π.Π.Υ. λόγο των αργιών που υπήρχαν κατά τον μήνα Μάιο.
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε η αντίστοιχη διαταγή για τον μήνα Ιούνιο που έχει και αυτός αργίες μέσα πότε πρόκειται να βγει καθώς πολλοί διοικητές δεν κάνουν χρήση ακόμα των Κυριακών και εξαιρέσιμων.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες .
                                 
                                                                                                                                                                                                           
   
                                                      Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                                  Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                                       Τηλ.*774868