Τρίτη 18 Ιουνίου 2013

Ανάπαυση Π.Π.Υ. ωράριο και εργασία πέραν αυτούΛάρισα,    18/06/2013    

Αρ. Πρωτ.: 122


 ΠΡΟΣ: Β΄ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
             5Ο ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
             ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
             ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.


 ΚΟΙΝ:1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
                                                                     του Πολίτη κ. Δένδια Νικόλαο     
                                                                     2) Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 
                                                                     κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο 


ΘΕΜΑ: Ανάπαυση Π.Π.Υ. ωράριο και εργασία πέραν αυτού.

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ.31591 οικ. Φ. 202.10 30/5/2013  τροποποιήσατε την υπ.αριθμ.27299Φ.202.10/9-5-2013 μόνο ως προς την παράγραφο 4. Κατόπιν των παραπάνω προκύπτει ότι οι Πενταετείς Πυροσβέστες δεν μπορούν να έχουν το ίδιο καθεστώς αναπαύσεων με το μόνιμο προσωπικό.
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε από ποιον νόμο και παράγραφο προκύπτει αυτό , καθώς επίσης να μας διευκρινίσετε  ποιο είναι το ωράριο που πρέπει να δουλεύουν οι Π.Π.Υ. καθώς  και πόσες ώρες μπορούν να δουλέψουν πέραν του κανονικού ωραρίου  βάση του ν.4024/2011 που είναι ενταγμένοι μισθολογικά. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες .
                                 
                                                                                                                                                                                                           
   
                                                      Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                                  Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                                       Τηλ.*774868