Τρίτη 18 Ιουνίου 2013

Δημιουργία τμήματος Πενταετών ΠυροσβεστώνΛάρισα,    18/06/2013    

Αρ. Πρωτ.: 123

ΠΡΟΣ:    1) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
               Αντιστράτηγο κ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο.

ΚΟΙΝ:    1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
              του Πολίτη κ. Δένδια Νικόλαο     
               2) Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 
              κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο

ΘΕΜΑ: Δημιουργία τμήματος Πενταετών Πυροσβεστών.

Αξιότιμε Αρχηγέ από τις 10/2/2012 3.400 πρώην Εποχικοί Πυροσβέστες καθώς και 600 εξ ιδιωτών  ονομαστήκαν και ορκίστηκαν ως Πενταετείς Πυροσβέστες .
Παρόλα αυτά εδώ και 16 μήνες σχεδόν το Α.Π.Σ. δεν φρόντισε στην Διεύθυνση Προσωπικού να δημιουργήσει τμήμα Πενταετών και όλες οι σχετικές διαταγές που αφορούν τους Πενταετείς βγαίνουν ακόμα από το 5ο Τμήμα εποχικών.
Είναι στα σχέδια σας η δημιουργία τμήματος Πενταετών μιας και από το Υπουργείο θα κατατεθεί σύντομα σχετικό νομοσχέδιο;

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες .
                                 
                                                                                                                                                                                                           
   
                                                      Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                                  Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                                       Τηλ.*774868