Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

¨Απορρόφηση Επιλαχόντων Π.Π.Υ.¨Λάρισα,    26/06/2013    

Αρ. Πρωτ.: 127

  ΠΡΟΣ: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
               του Πολίτη κ. Δένδια Νικόλαο     
      
 KOIN: 1) Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο
              2) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
              Αντιστράτηγο κ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο.

 
ΘΕΜΑ : ¨Απορρόφηση Επιλαχόντων Π.Π.Υ.¨

Κύριε Υπουργέ,
Με το υπ αριθμ 99/17-4-2013 έγγραφό μας προς εσάς, επικροτούσαμε το αίτημά σας προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για απορρόφηση Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ) και σας επισημάναμε και αναλύαμε το θέμα που προέκυψε μετά από απάντησή σας σε βουλευτές ότι η παρ 6 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011 αναφέρετε σε νέο διαγωνισμό για Π.Π.Υ.
Όπως διαπιστώσετε από το υπ αριθμ. 25819/27-5-2013 έγγραφο του Αρχηγείου Π.Σ  το οποίο και  σας επισυνάπτουμε, δεν τίθεται κανένα θέμα νέου διαγωνισμού όσο υπάρχουν οι κυρωμένοι πίνακες.
Συγκεκριμένα αναφέρετε ότι «Δεν δύναται να προβούμε στην πρόσληψη Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με νέο διαγωνισμό κατά το χρονικό διάστημα ισχύος του κυρωμένου πίνακα επιτυχόντων, αλλά υποχρεούμαστε εφόσον υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης του Π.Σ με Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης αυτή να πραγματοποιηθεί από τον κυρωμένο πίνακα.»
Μάλιστα αναφέρει ότι όταν το Υπουργείο  αποφασίσει για απορρόφηση επιλαχόντων αυτή πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα οργανικά κενά του προηγούμενου έτους.
Είναι ολοφάνερο ότι κάποιοι δεν σας ενημέρωσαν επαρκώς και εμπεριστατωμένα επί του θέματος και ευχόμαστε να μην έγινε εσκεμμένα και με δόλο.

Κύριε Υπουργέ,
1.      Επειδή για τα επόμενα δυο ακαδημαϊκά έτη υπάρχει απαγόρευση πρόσληψης ιδιωτών στην Πυροσβεστική Ακαδημία.
2.      Επειδή το κόστος πρόσληψης επιλαχόντων, πλέων των 22, είναι μηδαμινό.
3.      Επειδή τα οργανικά  κενά από το 2012 μέχρι και σήμερα ξεπερνούν τα 400 στο Π.Σ και τα επόμενα χρόνια θα αυξηθούν δραματικά λόγω συνταξιοδοτήσεων.
4.      Επειδή οι Υπηρεσιακές ανάγκες στο Πυροσβεστικό Σώμα είναι εμφανείς σε όλους μας.
5.      Επειδή έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια από την κύρωση του πίνακα επιτυχόντων και δεν έχει γίνει ακόμα απορρόφηση από αυτόν όπως ορίζει η παρ.6.
6.      Επειδή με την πρόσληψη 22 επιλαχόντων Π.Π.Υ που θα γίνει τις επόμενες ημέρες για την κάλυψη αντίστοιχων κενών που δημιουργήθηκαν στους Π.Π.Υ, είναι φανερό ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρυθμίσεις έδωσε το «πράσινο φώς» για την πρόσληψη επιλαχόντων από την κατηγορία των συμβασιούχων πυροσβεστών για κάλυψη των αναγκών του Σώματος,
Ζητάμε να εγκρίνετε και να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες ώστε μαζί με την πρόσληψη των 22 Επιλαχόντων Π.Π.Υ να προσληφθούν επιπλέον Επιλαχόντες ώστε να καλυφθεί το 50% των οργανικών κενών που δημιουργήθηκαν κατά το 2012.
Θεωρούμε αναγκαία την έγκριση αυτή  στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το Αρχηγείο Π.Σ για την εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και με δεδομένη την επικείμενη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών λόγω κλιματικών αλλαγών.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε άμεσα να ανταποκριθείτε στο αίτημά μας.

                       
                                                        Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                                  Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                                       Τηλ.*774868