Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

Απασχόληση πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσηςΛάρισα,    04/06/2013    

Αρ. Πρωτ.: 111
ΠΡΟΣ: ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
              
ΘΕΜΑ: Απασχόληση πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης .


Σύμφωνα με την αρ.πρωτ.26064 οικ.Φ 105.6 καθορίστηκαν οι υπερωρίες ,εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες .

Υπερωριακή απασχόληση

Α) 1η και 2η ΕΜΑΚ     90 ώρες .
Β) 6η ,  7η  , ΕΜΑΚ  και Π.Υ. Τριπόλεως    23 ώρες .
Γ) Όλες οι υπόλοιπες Υπηρεσίες και Πεζοπόρα   11 ώρες .

Νυχτερινή εργασία .

Α) 1η  και 2η ΕΜΑΚ    165 ώρες .
Β) 6η ,  7η   , ΕΜΑΚ  και Π.Υ. Τριπόλεως    112 ώρες .
Γ) Όλα τα υπόλοιπα Πεζοπόρα καθώς και οι Υπηρεσίες με 24ωρο περιπολικό  82 ώρες .
Δ) Όλες οι Υπηρεσίες με 16ωρα περιπολικά  38  ώρες .

Κυριακές και εξαιρέσιμες .

Α) Για όλους τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης   75  ώρες .

Όλα τα παραπανω ισχυουν μεχρι 31η Δεκεμβριου 2013
                                 
                                                                                                   
   
                                                      Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                                  Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                                       Τηλ.*774868