Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

"ΠΡΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ Π.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ."ΑΡ.ΠΡΩΤ. 41Λάρισα,  26 Νοεμβρίου 2015  ΠΡΟΣ : ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ Π.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
Συνάδελφοι σε συνέχεια του αρ.πρωτ. 407/6-11-2015  που είχε ως θέμα τις άδειες τις οποίες δίνει ο Διοικητής της Υπηρεσίας σας δηλαδή 26 ημέρες αντί 30+4 & 7+4 που δικαιούστε σας ενημερώνουμε:
Διαπιστώθηκε πως ο εν λόγω Διοικητής μέχρι σήμερα κακός δεν έδινε τις Άδειες που σαφώς και δικαιούστε . Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Περιφερειάρχη  Αττικής διαπιστώθηκε πλήρης σύμπνοια απόψεων η οποία συμπίπτει φυσικά και με τον ν.3938/2011 άρθρο 15 αλλά και με την διαταγή του Α.Π.Σ. με αποτέλεσμα να εκδοθεί διαταγή προς την Π.Υ. Ελευσίνας  η οποία επισημαίνει προς τον διοικητή πως οι άδειες των Πενταετών Πυροσβεστών είναι ακριβός οι ίδιες με αυτές του μόνιμου προσωπικού.
Επειδή από όσο έχουμε πληροφορηθεί πολλοί Πενταετείς της Π.Υ. Ελευσίνας δεν έχουν ξεκινήσει να παίρνουν τις άδειες τους ( τουλάχιστο την βραχεία ) και επειδή πρέπει να παρθεί μέχρι τέλους του έτους να κάνετε άμεσα Δ.Υ. Αναφορές ώστε να προγραμματιστείτε τουλάχιστο την βραχεία πριν την λήξη του έτους .
Εάν για οποιοδήποτε λόγω πρόκυψη κάποιο πρόβλημα επικοινωνήστε με την Ένωση μας για να πράξουμε τα νόμιμα.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ με επιφύλαξη δικαιωμάτωνΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ
με επιφύλαξη δικαιωμάτων

Της Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» που εδρεύει στη Λάρισα (Ιωαννίνων αρ. 96), όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται.
ΠΡΟΣ  
Την Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης – Συμβασιούχων Πυροσβεστών (Π.Ο.Π.Υ.Σ.Υ.Π.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς και Βούλγαρη αρ. 1, όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται.
Με κοινοποίηση προς
1. Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Τον Αναπληρωτή Υπουργό για θέματα Προστασίας του Πολίτη.
3. Τον Γενικό Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη.
4. Τον Διευθυντή του Αν. Υπουργού για θέματα Προστασίας του Πολίτη.
5. Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. 
-------------------------------------
Σε απάντηση της από 9.11.2015 εξώδικης δήλωσης-καταγγελίας,   επαγόμαστε τα ακόλουθα:

1.        Αρνούμαστε ρητά και κατηγορηματικά το περιεχόμενο του ως άνω εξωδίκου εγγράφου σας, το οποίο ουδόλως ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όπως άλλωστε και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά.
          Ειδικότερα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ένωσή μας, ως πρωτοβάθμια ένωση πανελλήνιας έκτασης, είναι η αντιπροσωπευτικότερη για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης. Και τούτο διότι η Ένωσή μας έχει ως μέλη της κι εκπροσωπεί μόνο τους Πενταετείς Πυροσβέστες, εν αντιθέσει με την Ομοσπονδία σας, που είναι δευτεροβάθμια ένωση και εκπροσωπεί Πενταετείς Πυροσβέστες, Συμβασιούχους Πυροσβέστες αλλά και μόνιμο προσωπικό του Π.Σ. αφού, από ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ο υπογράφων το εξώδικο έγγραφο Γενικός Γραμματέας κ. Β. Ανδρεαδάκης ανήκει στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.  Συνεπώς, ο επιθετικός προσδιορισμός «αντιπροσωπευτικότερης»  έχει να κάνει  τόσο  με την ποσότητα όσο όμως με το ότι η Ένωσή μας έχει μέλη της και εκπροσωπεί μόνο τους Πενταετείς Πυροσβέστες για τα συμφέροντα των οποίων και αγωνίζεται. Έχετε αναρωτηθεί άραγε τι εντύπωση δημιουργεί στα μέλη σας (πρωτοβάθμια σωματεία αλλά και φυσικά πρόσωπα) το γεγονός ότι ο κ. Ανδρεαδάκης, αιρετό μέλος του Δ.Σ. και Γ. Γραμματέας της Ομοσπονδίας σας, ως μόνιμος πυροσβέστης, θα αγωνιστεί και θα προασπίσει τα συμφέροντα των Πενταετών Πυροσβεστών που πασχίζουν για την μονιμοποίησή τους;
Ως προς τον αριθμό των μελών μας,  σας παραπέμπουμε στο περιεχόμενο  του με αρ. πρωτ. 115 από 13.10.2015 εγγράφου του Πανελλαδικού Σωματείου Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβ/χων Πυρ/στών που αποτελεί και ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας σας, με θέμα «Είναι αντιπροσωπευτικότερη η ΠΟΠΥΣΥΠ;» και το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο αυτού και για πολλά χρόνια Πρόεδρο της Ομοσπονδίας σας. Μήπως λοιπόν παραπλανητική συμπεριφορά που κείται εκτός των ορίων που θέτει ο νόμος και αντίκειται στους κανόνες της κοινής ηθικής, ακολουθείτε εσείς, όταν ισχυρίζεστε ότι έχετε εγγεγραμμένα 31 Σωματεία-Μέλη, αφού από το ως άνω έγγραφο προκύπτει ότι από τα 18 πρωτοβάθμια σωματεία που αναφέρονται, η πλειοψηφία αυτών είναι διαγραμμένα; Επιπροσθέτως όμως, σας επισημαίνουμε ότι η Ένωσή μας στηρίχθηκε σε στοιχεία του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, γεγονός που αναφέρουμε στα έγγραφά μας και εσείς οι ίδιοι αναγράφετε στο εξώδικο έγγραφό σας. Σας επισημαίνουμε επίσης ότι από έγγραφο του Α.Π.Σ. με θέμα τις συνδικαλιστικές εισφορές Π.Π.Υ. προκύπτει ότι υπάρχουν, εκτός από την Ένωση μας, άλλα 14 πρωτοβάθμια σωματεία.  Πως λοιπόν η Ομοσπονδία σας έχει 31 πρωτοβάθμια σωματεία – μέλη;
Σας καλούμε λοιπόν κι εμείς να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας στο διαδίκτυο τόσο το καταστατικό σας, όπως άλλωστε έχουν πράξει τα περισσότερα και μάλιστα πρωτοβάθμια σωματεία, αντιπροσωπευτικά και μη, όσο και τα πραγματικά νόμιμα μέλη σας-πρωτοβάθμια σωματεία, όχι για να λάβουμε εμείς γνώση αλλά για να λάβουν γνώση τα μέλη σας αλλά και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι όπως, φυσική και πολιτική ηγεσία, συνδικαλιστικοί φορείς κλπ.     
Περαιτέρω, τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που δεν είναι μέλος δευτεροβάθμιας, παρέχονται από τον νόμο ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Σε διαφορετική περίπτωση ο νόμος θα υποχρέωνε όλες τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις να είναι μέλη μίας δευτεροβάθμιας, κάτι όμως που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ελευθερία του συνδικαλισμού. Δηλαδή, με αυτά που αναφέρετε στο εξώδικό σας, είναι σαν να ισχυρίζεστε ότι η ΕΑΠΣ, που δεν μέλος της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., στα πρωτοβάθμια σωματεία-μέλη της οποίας είναι εγγεγραμμένα ως μέλη της Αξιωματικοί, που είναι και αιρετά μέλη στο Δ.Σ. αυτής,  δεν της επιτρέπεται να αγωνίζεται συνδικαλιστικά για τα μέλη της – Αξιωματικούς  και όταν πράττει τούτο σφετερίζεται τους συνδικαλιστικούς αγώνες της ΠΟΕΥΠΣ. Παρά ταύτα όμως γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε διάφορες επιτροπές και συμβούλια υπάρχει και εκπρόσωπος της ΕΑΠΣ αλλά και εκπρόσωπος της ΠΟΕΥΠΣ.

2.        Προς γνώση σας, περαιτέρω, σας αναφέρουμε ότι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (συνομοσπονδίες) είναι ενώσεις Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων. Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) εκπροσωπεί τους μισθωτούς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή όσους απασχολούνται στο Δημόσιο με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  Η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) εκπροσωπεί τους μισθωτούς εκείνους που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα με σχέση δημοσίου δικαίου. Συνεπώς, με βάση το άρθρο 15 του Ν. 3938/2011 οι Πενταετείς Πυροσβέστες που έχουν προσληφθεί με σχέση δημοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία, δυνάμενοι μετά τη λήξη της θητείας αυτής είτε να μονιμοποιηθούν είτε να ανανεώσουν την θητεία αυτή, δεν δύνανται να εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΕ. Συνεπώς η νομοθετική διάταξη που επικαλείστε δεν είναι ορθή και σύμφωνη με το καταστατικό της ΓΣΕΕ και πράγματι αναρωτιόμαστε εάν τόσο η ΓΣΕΕ όσο και η ΑΔΕΔΥ  είναι γνώστες της πραγματικής νομικής κατάστασης που ισχύει για τους Πενταετείς Πυροσβέστες.

3.        Η απαίτησή σας με βάση τη διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 1876/1990 που ορίζει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να έχει ικανότητα μία συνδικαλιστική οργάνωση να συνάψει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μεταξύ των οποίων είναι και το κριτήριο αντιπροσωπευτικότητας, είναι μη νόμιμη, γιατί για τους Πενταετείς Πυροσβέστες, όπως και για τους μόνιμους πυροσβέστες,  τα εργασιακά, μισθολογικά, και ασφαλιστικά τους θέματα ρυθμίζονται από νόμους και όχι στη βάση συλλογικής σύμβασης εργασίας που ισχύει για τους εποχικούς πυροσβέστες.
          Τέλος, η χρονική στιγμή δε που επιλέξατε να «καταγγείλετε» την κατά τους ισχυρισμούς σας «παραπλανητική» συνδικαλιστική μας συμπεριφορά, επειδή ενημερώνουμε τα μέλη μας μέσω της ιστοσελίδας μας για τις επαφές μας και τις ενέργειες μας προς προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας, τακτική που ακολουθούμε από την σύσταση της Ένωσής μας (2012) μέχρι σήμερα, μας έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό και αναρωτιόμαστε γιατί τη δεδομένη χρονική στιγμή και γιατί αυτό το επιθετικό ύφος. Από την σύσταση της Ένωσής μας ουδόλως ασχοληθήκαμε με την Ομοσπονδία σας, εν αντιθέσει με εσάς, πόσο μάλλον είχαμε την πρόθεση να προσβάλουμε βάναυσα την προσωπικότητα της Ομοσπονδίας σας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι από ενέργειες και παραλείψεις των διοικήσεων της Ομοσπονδίας σας  έχει τρωθεί το κύρος της Ομοσπονδίας σας και όχι από την Ένωσή μας που ουδέποτε έχει ασχοληθεί με ότι σας αφορά.
          Για όλους λοιπόν τους ανωτέρω λόγους σας ζητάμε, με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός μας, μέχρι και τις 30.11.2015 να ανακαλέσετε το περιεχόμενο του από 9.11.2015  εξωδίκου εγγράφου σας που κατάφωρα προσβάλει το νομικό πρόσωπο της Ένωσής μας και να κοινοποιήσετε την ανάκληση αυτή σε όλους όσους κοινοποιήσατε το εξώδικο έγγραφό σας, διαφορετικά σας δηλώνουμε ότι θα απευθυνθούμε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την προστασία της νομικής προσωπικότητας της Ένωσης μας.
          Επειδή τα γραφεία της Ομοσπονδίας σας είναι στην Αθήνα, αλλά ουδείς βρίσκεται εκεί για να παραλάβει την παρούσα εξώδικη απάντησή μας, σας αποστέλλουμε αυτή  τόσο τηλεομοιοτυπικώς προς γνώση σας και για τις νόμιμες συνέπειες όσο και δια της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της Ένωσής μας στο διαδίκτυο.  
Λάρισα, 16 Νοεμβρίου 2015
Για την ΕΝΩΣΗ

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
              Καστανίδης   Γεώργιος                                          Πυργιώτης  Απόστολος
                Τηλ.6948087676                                                      Τηλ.6973774868
 
 Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015

"ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ"ΑΡ.ΠΡΩΤ. 413


Λάρισα,    16  Νοεμβρίου      2015


Προς : 1.  ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
            2.  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ
Θέμα : « ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ».

Συνάδελφοι στις 10-11-2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ένωσης μας με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Καπάκη Ιωάννη.
Ταυτόχρονα την ιδία ημέρα ο Γενικός θέλησε να δει και άλλες Συνδικαλιστικές Ενώσεις που έχουν στην δύναμη τους Πενταετείς Πυροσβέστες . Αυτές ήταν η ΠΟΠΥΣΥΠ το Σωματείο εξ ιδιωτών, το Σωματείο Μεγάρων και το Αν. Μακ. Θράκης. 
Ο κ. Γενικός κατάφερε να συγκεντρώσει έξω από το Γραφείο του και ήθελε να φέρει μέσα σε αυτό όλες εκείνες τις Συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν Πενταετείς Πυροσβέστες.
Η αρχική σκέψη  ήταν γίνει  η συνάντηση όλων των Ενώσεων μαζί ώστε να διατυπωθούν από όλους οι απόψεις τους. Το αρχικό θετικό κλίμα χάλασε για μια ακόμα φορά η  ΠΟΠΥΣΥΠ. με την άρνηση της .  
Η συνάντηση αυτή θα ανάγκαζε όλες τις Ενώσεις να μιλήσουν πρόσωπο με πρόσωπο και να ειπωθούν επιτέλους  αλήθειες για το τι πρεσβεύουν. Αν γίνονταν αυτή η  συνάντηση θα ήταν μια μεγάλη επιτυχία για το μέλλον μας και θα έδινε οριστική λύση για την ομογενοποιήση των πενταετών πυροσβεστών αντί αυτού η ΠΟΠΥΣΥΠ αντέδρασε και δεν ήθελε να είναι στην συνάντηση αυτή. Δεν ήθελε μαζί της  ακόμη και τα εκλεγμένα μέλη της στο Δ.Σ της  οι Πρόεδροι του σωματείου Μεγάρων και της  Αν. Μακ. Θράκης λες και είχε να πει κάτι ιδιαίτερο με τον κ. Γενικό που δεν έπρεπε να ακούσει κάνεις άλλος .Ίσως και με το παραπάνω επιβεβαιώνετε πως κάποιοι άλλα λένε και άλλα κάνουν.
Η Ένωση μας καταδικάζει τέτοιες πρακτικές διάσπασης και διαχωρισμών που οδηγούν τον κλάδο στην απομόνωση και δείχνουν ποιοι πραγματικά ενδιαφέρονται για τους Συναδέλφους και ποιοι προσπαθούν να διχάσουν τον κλάδο.
Στο δια ταύτα λοιπόν ως προς την συνάντηση μας η Ένωση μας κατέθεσε τις θέσεις της,  οι οποίες και είναι γνώστες σε όλους σας και αναμένει νέα συνάντηση ώστε να ξεκινήσει ένας πραγματικός διάλογος επίλυσης των προβλημάτων μας μιας και μετά από όλα τα παραπάνω ο κ. Γενικός αρκεστηκε στο ακούσει τι πρεσβεύει η κάθε Ένωση.
Η Πρόταση της Ένωσης μας για την ομογενοποίηση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος είναι γνωστή την καταθέσαμε στον κ. Γενικό  και είναι εξής:  α) άμεση ένταξη στο μόνιμο προσωπικό  των Πενταετών Πυροσβεστών που πληρούν τις προϋποθέσεις  του ν. 3938/2011 άρθρο 15 παρ. 7 & 8 όπως τροποποιήθηκε με τον 4249/2014 άρθρο 98 παρ. 1. β) άμεσα κατάθεση στην Βουλή τροπολογίας που να αντικαταστεί τις οργανικές θέσεις σε  προσωποπαγής μέχρι συνταξιοδότησης για τους  υπόλοιπους 1.700 Πενταετείς Πυροσβέστες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις  ένταξης στο μόνιμο προσωπικό και υπαγωγή τους στο  ειδικό μισθολόγιο των ένστολων του Πυροσβεστικού Σώματος και απελευθέρωση των 1.700 οργανικών θέσεων.
Τέλος καλούμε όλα εκείνα τα Σωματεία μικρά και μεγάλα που διατυμπανίζουν ότι ενδιαφέρονται για τα προβλήματα των Πενταετών και όχι για τις ατελείωτες άδειες συνδικαλιστικής φύσεως που προκύπτουν από την ιδιότητα τους, να στρωθούν και να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις διότι ο καιρός περνά και ο νόμος 3938/2011 διασφαλίζει τους μισούς Π.Π.Υ.  με την μονιμοποίηση και τους άλλους τους αφήνει στο περίμενε με μια ακόμη πενταετία  με τα προβλήματα να εξακολουθούν να υπάρχουν και το μέλλον των συναδέλφων να είναι αβέβαιο.
Η Ένωση μας ζητάει ξεκάθαρες λύσεις στο μοναδικό θέμα << Πενταετείς Πυροσβέστες>> οι Μόνιμοι Πυροσβέστες και οι Συμβασιούχοι δεν μπορούν να έχουν θέση στο θέμα αυτό . Όπως και εμείς προς αυτούς.
Ας προσέχουν λοιπόν τα μεικτά Σωματεία τι πράττουν για τους Πενταετείς .  

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝΤην Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, ημέρα Μνήμης των Πεσόντων Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος, η ΕΠΠΥΕ κατέθεσε στεφάνι δια του περιφερειακού εκπροσώπου της  Ανδρέα Ρήγα παρουσία του Θεοφιλέστατου Επίσκοπου Κερνίτσης κ. Χρύσανθου που μετέβη στην Πλατεία Πυροσβεστείου στην Πάτρα κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητού Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Αχαΐας κ. Νικολάου Ρουμελιώτη, προκειμένου να τελέσει Ιερό Τρισάγιο υπέρ των ηρωικώς πεσόντων Πυροσβεστών κατά την άσκηση του καθήκοντος. 
Ο Θεοφιλέστατος ευχήθηκε στους συναδέλφους και οικείους των ηρωικώς πεσόντων Πυροσβεστών Σάββα Καραβασίλη, ετών 26 και Παύλου Σκούρτη, ετών 27, η μνήμη τους να είναι αιωνία και ο Κύριός μας να τους κατατάξει εν χώρα Δικαίων.