Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ


ΑΡ.ΠΡΩΤ. 447
Λάρισα,  28  Φεβρουαρίου    2016  
 

 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 
 

Συνάντηση   πραγματοποίησε  η Ένωση μας με τον νέο Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος με αφορμή την περιοδεία του σε Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία.

Μας δόθηκε η ευκαιρία να του ευχηθούμε και  από κοντά ότι καλύτερο για το ανώτατο καθήκον που ανέλαβε ως Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος .

Έγινε συζήτηση για όλα τα θέματα που απασχολούν το Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης .

Στο επίμαχο θέμα της Ομογενοποίησης που ήταν και το σημαντικότερο της συζήτησης ο Αρχηγός ήταν συγκεκριμένος αλλά και ενημερωμένος και μας απάντησε το εξής : << Το Αρχηγείο έχει πάρει απόφαση μέσου του ανωτέρου του οργάνου που είναι το Επιτελικό Συμβούλιο στο οποίο αποφασιστικέ η ομογενοποίηση και των 4.000 Πενταετών Πυροσβεστών με αρχή τους 2.500 που πληρούν τα κριτήρια και στην συνεχεία σταδιακή μονιμοποίηση και των υπολοίπων. Περιμένουμε την έγκριση του δημοσιονομικού κόστους από την πολιτική Ηγεσία ώστε να αρχίσει η υλοποίηση της απόφασης >>.

Σύντομα θα υπάρχει Συναδελφοι και συνάντηση με τον Υπουργό κ. Τόσκα ώστε να δούμε εάν θα υπάρχει θετική εξέλιξη σε όλα τα παραπάνω.

Αυτή την χρονική περίοδο συνιστούμε σε όλους τους Συναδέλφους να σταματήσουν τις αντιπαλότητες, να στρατευτούν στις θέσεις της Ένωσης μας ώστε να γίνουν ακόμα ποιο δυνατές και μετά την συνάντηση με τον Υπουργό θα δούμε τι ταμείο κάναμε και θα δρομολογηθούν εξελίξεις που δεν θα πρέπει να λήψη κανείς από αυτές.

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016

«Ο Εμπαιγμός των Πενταετών δεν έχει τέλος...»ΑΡ.ΠΡΩΤ. 445


Λάρισα,  18  Φεβρουαρίου    2016   

                                                      

ΠΡΟΣ : 1. Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τόσκα Νικόλαο

2. Γεν. Γραμματέας Πολ. Προστασίας κ. Καπάκη Γιάννης 
ΚΟΙΝ : 1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Καρατζία Ιωάννη
                                   
Κύριε υπουργέ

Σας επισυνάπτουμε στην παρούσα επιστολή μας ένα μηναίο εκκαθαριστικό σημείωμα ενός Πενταετή πυροσβέστη.

 Με τα λύπη μας διαπιστώνουμε ότι α) αναγράφεται Αστυνομική Ταυτότητα σε παρένθεση στον πίνακα ΑΔΤ. ( έχουμε Αστυνομική και εμείς δεν το ξέρουμε:::;) Ταυτότητα έχουμε μια και αυτή είναι του Πυροσβεστικού Σώματος .
β) Eνώ είμαστε Δημοσίου Δικαίου βάσει του Νόμου 3938/2011 άρθρο 15, βλέπουμε πως αναφερόμαστε ως Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,   εποχικό προσωπικό . Μας αναφέρουν εποχιακό προσωπικό ενώ είμαστε επί Πενταετή Θητεία η οποία ανανεώνεται σύμφωνα με την παρ. 7 του ν.3938/2011 άρθρο 15 για τους μισούς περίπου από τους 4.000 Πενταετείς ενώ μετά το πέρας της Πενταετίας οι υπόλοιποι μισοί μονιμοποιούνται βάση της παρ.8 άρθρο 15 του ν.3938.2011. Στους ειδικούς φρουρούς ή στους Συνοριοφυλακες που το καθεστώς είναι ακριβώς ίδιο το Αρχηγείο της Αστυνομίας τα ίδια γράφει ;  

Εκφράζουμε την απορία μας… από που προέκυψαν οι συγκεκριμένοι χαρακτηρισμοί;

Υπάρχουν άλλοι Νόμοι άγνωστοι σε μας που διέπουν την εργασιακή σχέση των  Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης;
Ζητάμε όπως βρεθεί ο υπεύθυνος που η προκατάληψη του βγάζει μάτι και να πράξει τα νόμιμα. Όποιος και να είναι δεν δικαιούται να μην ακολουθεί την νόμιμη οδό και με την προκατάληψη του να υπονομεύει 4.000 Συνάδελφους που 20 χρόνια τώρα προσφέρουν ακόμα και την ίδια τους την ζωή για τον πολίτη αυτής της χώρας την περιουσία του, τον δασικό μας πλούτο αλλά και τον Συνάδελφο με όποιο βαθμό και εάν έχει αυτός .

Σας δηλώνουμε πως πάντα ήμασταν και θα  είμαστε παρόν, αλλά είκοσι χρόνια τώρα κάποιοι δεν σέβονται ούτε εμάς αλλά ούτε και τους νόμους που μας διέπουν.

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016

Συγχαρητήρια επιστολή του ΔΣ της ΕΠΠΥΕ στον νέο μας Αρχηγό


Λάρισα, 17 Φεβρουαρίου 2016  


ΑΡ.ΠΡΩΤ. 442 ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος  Αξιότιμο κ. Καρατζία Ιωάννη


Αξιότιμε Αρχηγέ το Δ.Σ. καθώς και τα μέλη της Ένωσης μας σας εύχονται καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα . Αναλαμβάνετε την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος σε μια δύσκολη στιγμή όπου στο Σώμα υπάρχουν πολλά προβλήματα . Η Ένωση μας ως εκπρόσωπος των Πενταετών Πυροσβεστών σας ζητά όπως πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση μαζί σας, με μοναδικό θέμα την Ομογενοποίηση του προσωπικού, καθώς οι ημερομηνίες τρέχουν και οι νόμοι που διέπουν τους Πενταετείς Πυροσβέστες δεν μπορούν να περιμένουν. 


Η Ένωση μας θα είναι παρόν σε όποια προσπάθεια σας για την επίλυση αυτών και ευελπιστούμε σε μια αγαστή συνεργασία .


 

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016

Επίκαιρη ερώτηση για την Μονιμοποίηση Πυροσβεστών Πενταετίας στα πλαίσια της ομογενοποίησης, παροχή των δικαιούμενων επιδομάτων και χορήγησης αδειών μητρότητας


Βουλευτής Ν. Λάρισας - Βασίλειος Κόκκαλης

Ανεξάρτητοι Έλληνες

Επίκαιρη Ερώτηση


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΘΕΜΑ: «Μονιμοποίηση Πυροσβεστών Πενταετίας στα πλαίσια της ομογενοποίησης, παροχή των δικαιούμενων επιδομάτων και χορήγησης αδειών μητρότητας»


Σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4249/2014, «Η ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης των προηγούμενων εδαφίων στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δύναται να γίνει και πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας υπό τους όρους του παρόντος, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις υπηρεσιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 (ν. 4093/2012, Α` 222, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4127/2013, Α` 50). Υποβολή αιτήσεων ένταξης κατά τα ανωτέρω είναι δυνατή κατόπιν έκδοσης απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από σχετική γνώμη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος.» Ενώ σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 8 του ν. 3938/2011, «Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης….μπορούν αν ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους, να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με το βαθμό του πυροσβέστη, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών..».

Στα πλαίσια της ομογενοποίησης του προσωπικού, συλλογικό αίτημα των πυροσβεστών πενταετίας είναι να προωθηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή των παραγράφων 7 και 8 του Ν. 3938/2011 του άρθρου 15, ώστε να μην συμπέσει η αντιπυρική περίοδος με την προθεσμία υποβολής των ως άνω αιτήσεων. Συλλογικό επομένως αίτημα των πυροσβεστών πενταετίας είναι η εξεύρεση χρημάτων ώστε να ξεκινήσει άμεσα η πρώτη φάση Ομογενοποίησης των 2.100 Πενταετών που πληρούν τα κριτήρια του 4249/2014 άρθρο 98 και παράλληλα τροπολογία για ένταξη στον πίνακα επιτυχόντων των συναδέλφων του 2009 και σταδιακή απορρόφηση με μονιμοποίηση όλων πλέων των επιλαχόντων μαζί με τους πυροσβέστες πενταετίας που θα έχουν ανανεώσει πενταετία με σταδιακή μονιμοποίηση τους μέχρι το 2019 που θα βγουν και οι πρώτοι Πυροσβέστες μέσο των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Το 2019 δεν πρέπει στο Πυροσβεστικό Σώμα να υπάρχει είτε Συμβασιούχος είτε Πενταετής Πυροσβέστης. 

Επίσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 26/23-01-2012, οι πυροσβέστες πενταετίας, και με αριθμό οικ. 2/16519/2002 (ΦΕΚ Β΄, 465/24.2.2012), «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011», οι οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων και οι χειριστές μηχανημάτων έργου, όπως εμείς δικαιούνται επίδομα 150,00 ευρώ. Πλην, όμως το ως άνω επίδομα δεν μας παρέχεται, μολονότι με το αρχικό φύλλο ΦΕΚ εξομοιωθήκαμε με τους οδηγούς βαρέων φορτηγών.

Τέλος, αναφορικά με τις άδειες μητρότητας , άδειες θηλασμού και φροντίδας τέκνου αλλά και το ωράριο των εργαζομένων μητέρων Π.Π.Υ, το όλο νομικό πλαίσιο χορήγησής των προβλέπεται από τον νόμο 3938/2011. Συγκεκριμένα, αν και στο άρθρο 15 ορίζεται πως για τον υπολογισμό του χρόνου εργασίας αλλά και της χορήγησης των αδειών των πυροσβεστών πενταετίας θα γίνεται αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τους Πυροσβέστες όπως επίσης και ότι οι ΠΠΥ εργαζόμενες λαμβάνουν τις παροχές του ΙΚΑ και τις άδειες που προβλέπονται για αυτές, παρά ταύτα, οι μητέρες ΠΠΥ δεν δικαιούνται σήμερα την άδεια αυτή των 17 εβδομάδων (8 εβδομάδες πριν την πιθανή ημερομηνία του τοκετού και 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό) με την αιτιολογία πως δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό της Πυροσβεστικής.

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

1) Είναι στα σχέδια σας, στα πλαίσια της ομογενοποίησης, η επίσπευση της διαδικασίας μονιμοποίησης των πυροσβεστών πενταετίας πριν την αντιπυρική περίοδο και αν ναι, προτίθεστε να προωθήσετε με τροπολογία και την ένταξη στον πίνακα των επιτυχόντων πυροσβεστών του 2009 και την απορρόφησή τους από την Πυροσβεστική ;

2) Είναι δυνατή η έκδοση εγκυκλίου προκειμένου να έχουν εφαρμογή στην μισθολογική κατάταξη των πυροσβεστών πενταετίας τόσο τα επιδόματα οδηγών βαρέων οχημάτων όσο και οι άδειες των μητέρων ΠΠΥ;Λάρισα, 01/02/2016

Ο Ερωτών Βουλευτής

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016

Το Δ.Σ της ΕΠΠΥΕ εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του αγαπητού συναδέλφου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ Γιάννη Κάκαλου.Λάρισα 01/02/2016 

Θέμα: ¨θάνατος συναδέλφου¨

Το Δ.Σ της ΕΠΠΥΕ εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του αγαπητού συναδέλφου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ Γιάννη Κάκαλου.