Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016

«Ο Εμπαιγμός των Πενταετών δεν έχει τέλος...»ΑΡ.ΠΡΩΤ. 445


Λάρισα,  18  Φεβρουαρίου    2016   

                                                      

ΠΡΟΣ : 1. Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τόσκα Νικόλαο

2. Γεν. Γραμματέας Πολ. Προστασίας κ. Καπάκη Γιάννης 
ΚΟΙΝ : 1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Καρατζία Ιωάννη
                                   
Κύριε υπουργέ

Σας επισυνάπτουμε στην παρούσα επιστολή μας ένα μηναίο εκκαθαριστικό σημείωμα ενός Πενταετή πυροσβέστη.

 Με τα λύπη μας διαπιστώνουμε ότι α) αναγράφεται Αστυνομική Ταυτότητα σε παρένθεση στον πίνακα ΑΔΤ. ( έχουμε Αστυνομική και εμείς δεν το ξέρουμε:::;) Ταυτότητα έχουμε μια και αυτή είναι του Πυροσβεστικού Σώματος .
β) Eνώ είμαστε Δημοσίου Δικαίου βάσει του Νόμου 3938/2011 άρθρο 15, βλέπουμε πως αναφερόμαστε ως Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,   εποχικό προσωπικό . Μας αναφέρουν εποχιακό προσωπικό ενώ είμαστε επί Πενταετή Θητεία η οποία ανανεώνεται σύμφωνα με την παρ. 7 του ν.3938/2011 άρθρο 15 για τους μισούς περίπου από τους 4.000 Πενταετείς ενώ μετά το πέρας της Πενταετίας οι υπόλοιποι μισοί μονιμοποιούνται βάση της παρ.8 άρθρο 15 του ν.3938.2011. Στους ειδικούς φρουρούς ή στους Συνοριοφυλακες που το καθεστώς είναι ακριβώς ίδιο το Αρχηγείο της Αστυνομίας τα ίδια γράφει ;  

Εκφράζουμε την απορία μας… από που προέκυψαν οι συγκεκριμένοι χαρακτηρισμοί;

Υπάρχουν άλλοι Νόμοι άγνωστοι σε μας που διέπουν την εργασιακή σχέση των  Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης;
Ζητάμε όπως βρεθεί ο υπεύθυνος που η προκατάληψη του βγάζει μάτι και να πράξει τα νόμιμα. Όποιος και να είναι δεν δικαιούται να μην ακολουθεί την νόμιμη οδό και με την προκατάληψη του να υπονομεύει 4.000 Συνάδελφους που 20 χρόνια τώρα προσφέρουν ακόμα και την ίδια τους την ζωή για τον πολίτη αυτής της χώρας την περιουσία του, τον δασικό μας πλούτο αλλά και τον Συνάδελφο με όποιο βαθμό και εάν έχει αυτός .

Σας δηλώνουμε πως πάντα ήμασταν και θα  είμαστε παρόν, αλλά είκοσι χρόνια τώρα κάποιοι δεν σέβονται ούτε εμάς αλλά ούτε και τους νόμους που μας διέπουν.