Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016

Επίκαιρη ερώτηση για την Μονιμοποίηση Πυροσβεστών Πενταετίας στα πλαίσια της ομογενοποίησης, παροχή των δικαιούμενων επιδομάτων και χορήγησης αδειών μητρότητας


Βουλευτής Ν. Λάρισας - Βασίλειος Κόκκαλης

Ανεξάρτητοι Έλληνες

Επίκαιρη Ερώτηση


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΘΕΜΑ: «Μονιμοποίηση Πυροσβεστών Πενταετίας στα πλαίσια της ομογενοποίησης, παροχή των δικαιούμενων επιδομάτων και χορήγησης αδειών μητρότητας»


Σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4249/2014, «Η ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης των προηγούμενων εδαφίων στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δύναται να γίνει και πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας υπό τους όρους του παρόντος, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις υπηρεσιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 (ν. 4093/2012, Α` 222, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4127/2013, Α` 50). Υποβολή αιτήσεων ένταξης κατά τα ανωτέρω είναι δυνατή κατόπιν έκδοσης απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από σχετική γνώμη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος.» Ενώ σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 8 του ν. 3938/2011, «Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης….μπορούν αν ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους, να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με το βαθμό του πυροσβέστη, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών..».

Στα πλαίσια της ομογενοποίησης του προσωπικού, συλλογικό αίτημα των πυροσβεστών πενταετίας είναι να προωθηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή των παραγράφων 7 και 8 του Ν. 3938/2011 του άρθρου 15, ώστε να μην συμπέσει η αντιπυρική περίοδος με την προθεσμία υποβολής των ως άνω αιτήσεων. Συλλογικό επομένως αίτημα των πυροσβεστών πενταετίας είναι η εξεύρεση χρημάτων ώστε να ξεκινήσει άμεσα η πρώτη φάση Ομογενοποίησης των 2.100 Πενταετών που πληρούν τα κριτήρια του 4249/2014 άρθρο 98 και παράλληλα τροπολογία για ένταξη στον πίνακα επιτυχόντων των συναδέλφων του 2009 και σταδιακή απορρόφηση με μονιμοποίηση όλων πλέων των επιλαχόντων μαζί με τους πυροσβέστες πενταετίας που θα έχουν ανανεώσει πενταετία με σταδιακή μονιμοποίηση τους μέχρι το 2019 που θα βγουν και οι πρώτοι Πυροσβέστες μέσο των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Το 2019 δεν πρέπει στο Πυροσβεστικό Σώμα να υπάρχει είτε Συμβασιούχος είτε Πενταετής Πυροσβέστης. 

Επίσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 26/23-01-2012, οι πυροσβέστες πενταετίας, και με αριθμό οικ. 2/16519/2002 (ΦΕΚ Β΄, 465/24.2.2012), «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011», οι οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων και οι χειριστές μηχανημάτων έργου, όπως εμείς δικαιούνται επίδομα 150,00 ευρώ. Πλην, όμως το ως άνω επίδομα δεν μας παρέχεται, μολονότι με το αρχικό φύλλο ΦΕΚ εξομοιωθήκαμε με τους οδηγούς βαρέων φορτηγών.

Τέλος, αναφορικά με τις άδειες μητρότητας , άδειες θηλασμού και φροντίδας τέκνου αλλά και το ωράριο των εργαζομένων μητέρων Π.Π.Υ, το όλο νομικό πλαίσιο χορήγησής των προβλέπεται από τον νόμο 3938/2011. Συγκεκριμένα, αν και στο άρθρο 15 ορίζεται πως για τον υπολογισμό του χρόνου εργασίας αλλά και της χορήγησης των αδειών των πυροσβεστών πενταετίας θα γίνεται αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τους Πυροσβέστες όπως επίσης και ότι οι ΠΠΥ εργαζόμενες λαμβάνουν τις παροχές του ΙΚΑ και τις άδειες που προβλέπονται για αυτές, παρά ταύτα, οι μητέρες ΠΠΥ δεν δικαιούνται σήμερα την άδεια αυτή των 17 εβδομάδων (8 εβδομάδες πριν την πιθανή ημερομηνία του τοκετού και 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό) με την αιτιολογία πως δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό της Πυροσβεστικής.

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

1) Είναι στα σχέδια σας, στα πλαίσια της ομογενοποίησης, η επίσπευση της διαδικασίας μονιμοποίησης των πυροσβεστών πενταετίας πριν την αντιπυρική περίοδο και αν ναι, προτίθεστε να προωθήσετε με τροπολογία και την ένταξη στον πίνακα των επιτυχόντων πυροσβεστών του 2009 και την απορρόφησή τους από την Πυροσβεστική ;

2) Είναι δυνατή η έκδοση εγκυκλίου προκειμένου να έχουν εφαρμογή στην μισθολογική κατάταξη των πυροσβεστών πενταετίας τόσο τα επιδόματα οδηγών βαρέων οχημάτων όσο και οι άδειες των μητέρων ΠΠΥ;Λάρισα, 01/02/2016

Ο Ερωτών Βουλευτής