Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝΑΡ.ΠΡΩΤ. 170


Λάρισα,  31  Ιανουαρίου    2014                                
                ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

                                                                                               
Συνάδελφοι στις 15/1/2014 κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος .
Σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό που αφορούν αποκλείστηκα τους Π.Π.Υ.

1. ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ
. Απαλείφθηκε από όλα τα άρθρα ο όρος επί θητεία προσωπικό όπως είχαμε ζήτηση και αντικαταστάθηκε με την πραγματική μας ονομασία Πενταετείς Πυροσβέστες .

2. ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 89. Δημιουργήθηκε τμήμα Πενταετών Πυροσβεστών

3. ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 89. Συμπεριλήφθηκαν και Πενταετείς Πυροσβέστες στο τμήμα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ώστε να έχουν την ίδια εκπαίδευση με το μόνιμο προσωπικό όπως άλλωστε αναφέρει και ο νόμος 3938/2011 άρθρο 15.

4. ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 93. Στο σημείο (ιβ) προστέθηκε η πέραν των προβλεπόμενων καθηκόντων. Συμπερασματικά σας λέμε πως θα έχουμε τα καθήκοντα μας όλον τον χρόνο στο Πυροσβεστικό Σώμα και το 6μηνο του χειμώνα θα έχουμε και επιπλέον καθήκοντα. Τέλος επισημαίνει πως κατά το θερινό 6μηνο δεν θα έχουμε τα επιπλέον καθήκοντα .

5. ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99
. Στο 1. προστέθηκε πως η μονιμοποίηση των Πενταετών που πληρούν τα κριτήρια της παρ.8 του άρθρου 15 του 3938/2011 δύναται να γίνει και πριν την λήξη της Πενταετίας .

6. ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99. Τροποποίηση παρ.10 του άρθρου 15 του 3938/2011. Προστέθηκαν στον νόμο μας και οι αποσπάσεις των Πενταετών.

7. ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99. Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν.3938/2011. Προστέθηκε πως σε έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες οι Π.Π.Υ. αναλαμβάνουν κύριες πυροσβεστικές δράσεις καθώς επίσης θεσμοθετήθηκαν και τα ρεπό αντίστοιχα με το μόνιμο προσωπικό.

Συνάδελφοι σε αυτά τα επτά σημεία έχουν γίνει αλλαγές σε σχέση με το σχέδιο που είχαμε διαβάσει όλοι .
Σας ενημερώνουμε πως και αυτές οι αλλαγές χρίζουν διόρθωσης καθώς επίσης θα πρέπει μέσα από την επιτροπή της βουλής να γίνει η προσπάθεια ώστε να περάσουν και οι υπόλοιπες θέσεις μας ώστε να κλείσει σε αυτή την φάση το θέμα Π.Π.Υ. κατά το καλύτερο δυνατό .
Η λύση για εμάς είναι η ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος προσαρμοσμένες πάνω στις ανάγκες του προσωπικού των Πενταετών Πυροσβεστών.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην οικογένεια της Ένωσης μας και χαιρετίζουμε τα νέα μας μέλη από το νησί της Ρόδου καθώς και τούς Συναδέλφους από το Αγρίνιο καθώς και τις όμορφες Σέρρες .
Στηρίξτε τον συνδικαλιστικό μας φορέα γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε τις καλύτερες λύσεις για εμάς

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ !!
  
Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

<< Επιλαχόντες Πενταετείς Πυροσβέστες >>ΠΡΩΤ. 169

Λάρισα,  28  Ιανουαρίου    2014

                               
              ΠΡΟΣ : Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Αξιότιμο Αρχηγό  κ. Παπαγεωργίου Βασίλειο
                                                                                

                   

ΘΕΜΑ : << Επιλαχόντες  Πενταετείς Πυροσβέστες  >>.

Αξιότιμε Αρχηγέ στις 30-12-2013 πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη 225 πυροσβεστών Γ.Κ. στους οποίους υπήρχαν και πρώην πλέων πενταετείς πυροσβέστες με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν κενά στο σύνολο των 4.000 πενταετών πυροσβεστών.
Στα κενά αυτά έρχονται να προσδεθούν και όσοι Π.Π.Υ. που δεν προσλήφθηκαν από την κατηγορία των ιδιωτών σε παλιότερες απορροφήσεις καθώς και κενά που δημιουργήθηκαν από παραιτήσεις για διαφόρους λόγους Π.Π.Υ. που πλέων δεν ανήκουν στην δύναμη του Σώματος .
Τα κενά αυτά σύμφωνα με δικά μας στοιχειά υπολογίζονται περίπου στα 90.
Θα θέλαμε να μας απαντήσετε πότε και με ποιο τρόπο θα προσληφθούν οι συνάδελφοι καθώς οι μισοί σχεδόν από αυτούς προέρχονται από την κατηγορία των ιδιωτών δηλαδή χωρίς να έχουν την εκπαίδευση και την εμπειρία από την κατηγορία των πρώην εποχικών και χρειάζονται τετράμηνη εκπαίδευση από την στιγμή που είδη έχει περάσει ένας μήνας εκπαίδευση στο παράρτημα της σχολής στα Βίλια Αττικής .
Ευχαριστούμε και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας .

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

Άδειες Πενταετών ΠυροσβεστώνΑΡ.ΠΡΩΤ. 167


Λάρισα,  24  Ιανουαρίου    2014  

                             

               ΠΡΟΣ : Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
              1ο Νομικό Τμήμα 

 


ΚΟΙΝ : 1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
                 Προστασίας του Πολίτη
                 Αξιότιμο Υπουργό κ. Δένδια Νικόλαο
             2. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
                 Αξιότιμο Γενικό κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο
             3. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
                 Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου Βασίλειο

ΘΕΜΑ : << Άδειες Πενταετών Πυροσβεστών >>.

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. υπ.αρθμ. 3 10 Ιανουαρίου 2014 αρ. φύλλου 6 αντικαταστάθηκε το κεφάλαιο Δ του Π.Δ. 210/1992 περί αδειών του πυροσβεστικού προσωπικού. Επίσης σύμφωνα με τον ν.3938/2011 άρθρο 15 παρ.9 στους Πενταετείς Πυροσβέστες για τις άδειες εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους πυροσβέστες
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε :
1. Το Π.Δ. 3/2014 έχει πλήρη εφαρμογή και στους Π.Π.Υ. ;
2. Δεν έχει καμία εφαρμογή για τους Π.Π.Υ. ;
3. Έχει μέρος του Π.Δ.3/2014 εφαρμογή για τους Π.Π.Υ. και ποιο είναι αυτό;
4. Τέλος να μας αποστείλετε τι ακριβός ισχύει με σαφήνεια για όλες τις άδειες των Π.Π.Υ.


Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας .

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014

<< Πενταετείς Πυροσβέστες με ειδικότητα οδηγού >>

 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 165 


Λάρισα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ : Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος . 

1ο Νομικό Τμήμα ΘΕΜΑ : << Πενταετείς Πυροσβέστες με ειδικότητα οδηγού>>.

 
1. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε : Mε ποιον τρόπο οι Πενταετείς Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων μπορούν να απαλλαγούν από την ειδικότητα του οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων και με ποιον τρόπο θα παραδώσουν τα υπηρεσιακά τους διπλώματα στις υπηρεσίες τους ώστε να ασκούν καθήκοντα μόνο μαχίμων.

2. Με ποιον τρόπο οι Πενταετείς Πυροσβέστες με ειδικότητα οδηγού μπορούν να απαλλαγούν από τα βαρέα ένσημα Πακέτο κάλυψης 106 και ειδικότητα 882400 Οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών οδηγών ώστε να έχουν λιγότερες κρατήσεις στον μισθό τους ο οποίος είναι πάρα πολύ μικρός για να πληρώνει τα ανθυγιεινά ένσημα αλλά να μην του δίνουν και το ανάλογο επίδομα.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας. Επιφυλασσόμενοι για κάθε νόμιμη ενέργεια μας .

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868