Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

<< Επιλαχόντες Πενταετείς Πυροσβέστες >>ΠΡΩΤ. 169

Λάρισα,  28  Ιανουαρίου    2014

                               
              ΠΡΟΣ : Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Αξιότιμο Αρχηγό  κ. Παπαγεωργίου Βασίλειο
                                                                                

                   

ΘΕΜΑ : << Επιλαχόντες  Πενταετείς Πυροσβέστες  >>.

Αξιότιμε Αρχηγέ στις 30-12-2013 πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη 225 πυροσβεστών Γ.Κ. στους οποίους υπήρχαν και πρώην πλέων πενταετείς πυροσβέστες με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν κενά στο σύνολο των 4.000 πενταετών πυροσβεστών.
Στα κενά αυτά έρχονται να προσδεθούν και όσοι Π.Π.Υ. που δεν προσλήφθηκαν από την κατηγορία των ιδιωτών σε παλιότερες απορροφήσεις καθώς και κενά που δημιουργήθηκαν από παραιτήσεις για διαφόρους λόγους Π.Π.Υ. που πλέων δεν ανήκουν στην δύναμη του Σώματος .
Τα κενά αυτά σύμφωνα με δικά μας στοιχειά υπολογίζονται περίπου στα 90.
Θα θέλαμε να μας απαντήσετε πότε και με ποιο τρόπο θα προσληφθούν οι συνάδελφοι καθώς οι μισοί σχεδόν από αυτούς προέρχονται από την κατηγορία των ιδιωτών δηλαδή χωρίς να έχουν την εκπαίδευση και την εμπειρία από την κατηγορία των πρώην εποχικών και χρειάζονται τετράμηνη εκπαίδευση από την στιγμή που είδη έχει περάσει ένας μήνας εκπαίδευση στο παράρτημα της σχολής στα Βίλια Αττικής .
Ευχαριστούμε και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας .

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868