Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

Άδειες Πενταετών ΠυροσβεστώνΑΡ.ΠΡΩΤ. 167


Λάρισα,  24  Ιανουαρίου    2014  

                             

               ΠΡΟΣ : Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
              1ο Νομικό Τμήμα 

 


ΚΟΙΝ : 1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
                 Προστασίας του Πολίτη
                 Αξιότιμο Υπουργό κ. Δένδια Νικόλαο
             2. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
                 Αξιότιμο Γενικό κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο
             3. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
                 Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου Βασίλειο

ΘΕΜΑ : << Άδειες Πενταετών Πυροσβεστών >>.

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. υπ.αρθμ. 3 10 Ιανουαρίου 2014 αρ. φύλλου 6 αντικαταστάθηκε το κεφάλαιο Δ του Π.Δ. 210/1992 περί αδειών του πυροσβεστικού προσωπικού. Επίσης σύμφωνα με τον ν.3938/2011 άρθρο 15 παρ.9 στους Πενταετείς Πυροσβέστες για τις άδειες εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους πυροσβέστες
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε :
1. Το Π.Δ. 3/2014 έχει πλήρη εφαρμογή και στους Π.Π.Υ. ;
2. Δεν έχει καμία εφαρμογή για τους Π.Π.Υ. ;
3. Έχει μέρος του Π.Δ.3/2014 εφαρμογή για τους Π.Π.Υ. και ποιο είναι αυτό;
4. Τέλος να μας αποστείλετε τι ακριβός ισχύει με σαφήνεια για όλες τις άδειες των Π.Π.Υ.


Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας .

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868