Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

«Ενημέρωση μελών»


Λάρισα, 30 Μαρτίου 2018Θέμα: «Ενημέρωση μελών»Το πρώτο Προεδρικό Διάταγμα πήγε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Όπως ορίζει ο Νόμος, αφορά  την αλλαγή των οργανικών θέσεων από πενταετών σε μονίμων. Στην  συνέχεια, μετά την υπογραφή θα πάει στο  ΣΤΕ,  και αφού επιστρέψει  μαζί   με το Δεύτερο Προεδρικό Διάταγμα, που  αναγράφει τα ονόματα από τους 2162 πλέον μόνιμους πυροσβέστες , θα πάει για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην συνεχεία στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.  


Παρακολουθούμε  την όλη διαδικασία και για όποια νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018

«Ενημέρωση μελών»


Λάρισα 19 Μαρτίου 2018Θέμα: «Ενημέρωση μελών»Σήμερα, η πολυπόθητη ΚΥΑ , βρίσκεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Εντός λίγων ημερών αναμένεται η δημοσίευση. 


Παρακολουθούμε  την όλη διαδικασία και για όποια νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"Λάρισα 19 Μαρτίου 2018ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ : Τα μέλη της ΕΠΠΥΕ  ΘΕΜΑ : Δικαστική αναδρομική διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.

Μετά την αποδοχή της πρότασής μου από το Δ.Σ. της ΕΠΠΥΕ σχετικά με το θέμα της δικαστικής αναδρομική διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην δικαστική αυτή διεκδίκηση, σας ενημερώνω ότι για την σύνταξη και κατάθεση της αγωγής χρειάζομαι από κάθε ενδιαφερόμενο τα  εξής κάτωθι έγγραφα :
1. Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα, ο βαθμός, ο Αριθμός Μητρώου Π.Σ.  ο τόπος υπηρεσίας.
2.  Αντίγραφο της υπηρεσιακής ταυτότητας.
3. Εξουσιοδότηση (που σας αποστέλω) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από την Υπηρεσία σας ή από δημόσια αρχή.
4. Δελτίο ατομικών στοιχείων (που σας αποστέλω) συμπληρωμένο με ακρίβεια και ευανάγνωστο ως προς την διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας.
5. Σύμβαση εντολής-συμφωνία αμοιβής (που σας αποστέλω) υπογεγραμμένη από κάθε υπάλληλο στη θέση «ο εντολέας» εις διπλούν.
Στη συνέχεια, μόλις συγκεντρωθούν τα ανωτέρω έγγραφα για έκαστο των υπαλλήλων – προσφευγόντων, παρακαλώ όπως αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, κατά προτίμηση ομαδικά και βάσει κατάστασης (ανά Υπηρεσία) μαζί με τα έξοδα (20 Ευρώ για κάθε ενδιαφερόμενο) το ταχύτερο δυνατό (το αργότερο έως και τις 31.5.2018)  προς :
Δήμητρα Ντούμπα του Ανδρέα,  δικηγόρο Αθηνών (ΑΜΔΣΑ: 17413), Χέϋδεν αρ. 4, Αθήνα, Τ.Κ.: 10434, τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-8252477 και 6977-690909, email : douba@otenet.gr
                                                           

     Με εκτίμηση,
Δήμητρα Α. Ντούμπα
Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ 


Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018

«Ενημέρωση μελών»Λάρισα 16 Μαρτίου 2018Θέμα: «Ενημέρωση μελών»

 
Σήμερα, η πολυπόθητη ΚΥΑ , έχοντας υπογραφεί από τον Υπουργό μας κ. Τόσκα, και το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης πήρε την τελική  υπογραφή από το  τελευταίο συναρμόδιο Υπουργείο, που είναι το Οικονομικών.

Παρακολουθούμε  την όλη διαδικασία και για όποια νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.

Υ.Γ. Σε αυτή την καθοριστική για την Μονιμοποίησή μας ,στιγμή, οφείλουν όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παραπληροφορούν τους συναδέλφους. Κυνηγώντας κάποιοι την είδηση και την αυτοπροβολή εκμεταλλευόμενοι την αγωνία και τον αγώνα των συναδέλφων, ελπίζω και εύχομαι  οι  σημερινές εξελίξεις να τους βοηθήσουν να προσγειωθούν στην πραγματικότητα!!!. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με τις ζωές τις δικές μας και των οικογενειών μας.

Τρίτη 6 Μαρτίου 2018

«Ενημέρωση μελών από την νομική σύμβουλο της ΕΠΠΥΕ Δήμητρα Α. Ντούμπα»Λάρισα 6 Μαρτίου 2018
Θέμα: «Ενημέρωση μελών από την νομική σύμβουλο της ΕΠΠΥΕ Δήμητρα Α. Ντούμπα »


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σύμφωνα με τη Γραμματεία του Ε’ Τμήματος του Διοικητικού Ακυρωτικού Εφετείου Αθηνών, η συζήτηση της αίτησης ακύρωσης των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση της ένταξης τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, που είχε οριστεί να συζητηθεί στις 9.3.2018, αναβάλλεται οίκοθεν, λόγω της επικείμενης μονιμοποίησης των Π.Π.Υ. τον Απρίλιο του έτους 2018, λαμβανομένου υπόψη ότι η σχετική ΚΥΑ έχει ήδη υπογραφεί από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, σε βάρος του οποίου στρέφεται η αίτηση ακύρωσης, εκκρεμεί δε εντός των προσεχών ημερών η υπογραφή της από τα συναρμόδια Υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.
Η προτεινόμενη από το Δικαστήριο ημερομηνία συζήτησης της αίτησης ακύρωσης, σύμφωνα με την αρμόδια Γραμματεία του Δικαστηρίου είναι η 12/10/2018, γιατί κατά την εκτίμηση του Δικαστηρίου, ο χρόνος αυτός κρίνεται αναγκαίος για τη Διοίκηση προκειμένου να προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ένταξης των Π.Π.Υ. στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, όπως είναι η αναδρομική ένταξη, η έκδοση Π.Δ/τος για τις οργανικές θέσεις κλπ).  
Για οτιδήποτε νεότερο θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ :  Επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας
-------------------------------
   
Ενημερώνω τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που μου ανέθεσαν την δικαστική διεκδίκηση του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας για το χρονικό διάστημα από 1.5.2012 έως και 30.4.2014, ότι οι αγωγές που κατατέθηκαν τον Απρίλιο του 2014 προσδιορίσθηκαν να συζητηθούν στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 11ης Οκτωβρίου 2018.
Για το θέμα αυτό θα επανέλθω σύντομα με νεότερη ανακοίνωσή μου ως προς το θέμα της καταβολής του υπολοίπου ποσού των 50 Ευρώ  για έκαστο των προσφευγόντων ΠΠΥ για την κάλυψη των εξόδων του αγωγόσημου και της συζήτησης της αγωγής.     Με εκτίμηση,
Δήμητρα Α. Ντούμπα
Νομική σύμβουλος της ΕΠΠΥΕ
Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω
 
Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018

«Υπόδειγμα Δ.Υ. για την μισθολογική μετάταξη των ΠΠΥ από την κατηγορία ΥΕ στην κατηγορία ΔΕ »
Λάρισα 5 Μαρτίου 2018
 

Θέμα : «Υπόδειγμα Δ.Υ. για την μισθολογική μετάταξη των ΠΠΥ από την κατηγορία ΥΕ στην κατηγορία ΔΕ »


 

Συνάδελφοι, σας επισυνάπτουμε σχέδιο Δ.Υ. Αναφοράς για όσους ΠΠΥ έχουν ανανεώσει θητεία με απολυτήριο Λυκείου, το οποίο έλαβαν και είχαν υποβάλει στην Υπηρεσία τους πριν την υποβολή της αίτησης στο ΠΣ για ανανέωση θητείας. Με την Δ.Υ. Αναφορά ζητάμε αναδρομικά από 9.2.2017, οπότε και ανανεώθηκε η θητεία τους : α) τη μισθολογική τους μετάταξη από την κατηγορία ΥΕ στην κατηγορία ΔΕ, β) την μισθολογική τους κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια ΔΕ και γ) την καταβολή αποδοχών αναδρομικά.  

«Ενημέρωση μελών»Λάρισα 5 Μαρτίου 2018Θέμα : «Ενημέρωση μελών»Όπως σας είχαμε ενημερώσει προ δεκαημέρου η πολυπόθητη ΚΥΑ , έχοντας υπογραφεί από τον Υπουργό μας κ.Τόσκα, πήγε για επόμενη υπογραφή στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η υπογραφή από το εν λόγω Υπουργείο αναμένεται τελικά να μπει αύριο και να προωθηθεί προς το τελευταίο συναρμόδιο Υπουργείο, που είναι το Οικονομικών.
 
Για όποια νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε. 

Υ.Γ. Σε αυτή την καθοριστική για την Μονιμοποίησή μας ,στιγμή, οφείλουν όλοι οι Συνδικαλιστικοί Φορείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παραπληροφορούν τους συναδέλφους. Το μόνο που φανερώνουν για μια ακόμη φορά είναι την «ανυπαρξία» τους.