Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

"Ενημέρωση μελών" "Ένταξη στο μόνιμο Πυροσβεστικό προσωπικό των κατά την παρ. 20 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 Πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης."Παρακολουθούμε  την όλη διαδικασία και για όποια νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.