Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

«Ενημέρωση μελών»


Λάρισα 19 Μαρτίου 2018



Θέμα: «Ενημέρωση μελών»



Σήμερα, η πολυπόθητη ΚΥΑ , βρίσκεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Εντός λίγων ημερών αναμένεται η δημοσίευση. 


Παρακολουθούμε  την όλη διαδικασία και για όποια νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.