Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015

"ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ"ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ

Συνάδελφοι ο Συνάδελφος Καυκόπουλος Μιχάλης του Φωτίου που υπηρετεί στην Π.Υ. Αμαλιάδας χρήζει άμεσης χρηματικής ενίσχυσης .
Ο Συνάδελφος είναι καρκινοπαθής  και τα χρήματα που διαθέτει δεν αρκούν για να ακολουθήσει την φαρμακευτική αγωγή της Χημειοθεραπείας η οποία είναι και αυτή που δίνει ελπίδες για ζωή.
Παρακαλούμε όλους τους Συναδέλφους που έχουν έστω και μια μικρή ευχέρεια χρημάτων όπως ενισχύσουν τον Συνάδελφο στον αρ. Τράπεζας Πειραιώς 6329 010312 756  ΙΒΑΝ  GR  63 0171 3290 0063 2901 0312 756.

Τηλέφωνο επικοινωνίας       6934167800