Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

«Χορήγηση εγγράφων και στοιχείων σχετικά με το υπό σύσταση το έτος 2007 Ταμείο Αλληλοβοηθείας της ΠΟΣΠΥΔ»



ΑΡ.ΠΡΩΤ.  406



Λάρισα,  4  Νοεμβρίου   2015  



                                                              

ΠΡΟΣ : Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου

ΚΟΙΝ : 1. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κουρουμπλή ΠΠαναγιώτη

2. Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τόσκα Νικόλαο

3. Διευθυντή Αν. Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Μαστρογιάννη Βασίλειο.

4. Γεν. Γραμματέας Πολ. Προστασίας κ. Καπάκη Ιωάννη 


 ΘΕΜΑ : «Χορήγηση εγγράφων και στοιχείων σχετικά με το υπό σύσταση το έτος 2007 Ταμείο Αλληλοβοηθείας της ΠΟΣΠΥΔ»

Αξιότιμε Αρχηγέ, το έτος 2007 σύσσωμο το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος (μόνιμο και εποχικό προσωπικό) έζησε και πάλεψε κάτω από αντίξοες συνθήκες σε πρωτόγνωρα μέχρι τότε καιρικά φαινόμενα. Εκείνη την αντιπυρική περίοδο όλο το προσωπικό του Σώματος έδωσε τα πάντα για την προστασία της ζωής του Έλληνα πολίτη, της περιουσίας του και του δασικού πλούτου της χώρας. Παρά όμως τον τιτάνιο αγώνα που δόθηκε από το πυροσβεστικό προσωπικό, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της Πολιτικής Προστασίας, παρά τις μετακινήσεις προσωπικού από όλη την επικράτεια στα μέτωπα των πυρκαγιών, την αδιάκοπη και ακάματη εργασία των όλων υπαλλήλων ακόμα και όταν τους παρότρυναν να αναπαυθούν έστω και για λίγες ώρες και όλοι απαντούσαν αρνητικά, τα αποτελέσματα στον άνισο αυτό αγώνα ήταν καταστροφικά.
Σε αυτήν την δύσκολη μάχη αρκετοί συνάδελφοι  έδωσαν ακόμα και την ίδια τους την ζωή, επίσης πολλοί τραυματίστηκαν, απέκτησαν σοβαρά εγκαύματα και παρουσίασαν  αναπνευστικά προβλήματα. Μικρότερης έντασης και έκτασης φαινόμενα το Πυροσβεστικό Σώμα έχει αντιμετωπίσει και πριν το 2007, όπως και στη συνέχεια μέχρι και σήμερα, αλλά όσα συνέβησαν το έτος 2007, έδωσε την αφορμή στους ιδιωτικού δικαίου συμβασιούχους πυροσβέστες να σκεφτούν και να βρουν ένα τρόπο για να βοηθηθούν οικονομικά είτε οι οικογένειες των θανόντων συναδέλφων, είτε και οι ίδιοι οι συνάδελφοι που έφεραν εγκαύματα ή τραυματισμούς.
Κατά τον χρόνο εκείνο, η κυβέρνηση με Πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή έδωσε σε όλο το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος την έξτρα αποζημίωση των 2.500,00 Ευρώ που εισπράξανε και οι εποχικοί μέσω του Α.Π.Σ. Παράλληλα, η τότε Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση των συμβασιούχων πυροσβεστών  Π.Ο.Σ.Π.Υ.Δ, αποφάσισε τη δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοηθείας και προς τούτο υπέβαλε προς το Α.Π.Σ. αίτημα όπως  οι Υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα,  να παρακρατούν από κάθε εποχικό πυροσβέστη το ποσό των 100,00 Ευρώ, υπό την προϋπόθεση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης δια της οποίας κάθε εποχικός πυροσβέστης αποδεχόταν την παρακράτηση αυτή για τη δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοηθείας. Με τον τρόπο αυτό η κάθε Υπηρεσία κατέβαλε στους εποχικούς πυροσβέστες που είχαν υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση αντί για το ποσό των 2.500,00 Ευρώ,  το ποσό των 2.400,00 Ευρώ. Το ποσό των 100,00 Ευρώ που παρακρατήθηκε από κάθε εποχικό πυροσβέστη καθώς και οι υπεύθυνες δηλώσεις των συναδέλφων απεστάλησαν  στο Α.Π.Σ. από την κάθε μια  Υπηρεσία ξεχωριστά,  όπου και συγκεντρώθηκε το ποσό των 400.000,00 Ευρώ, το οποίο θα δινόταν στο  υπό σύσταση Ταμείο Αλληλοβοηθείας και δικαιούχοι των παροχών του Ταμείου αυτού θα ήταν μόνο όσοι από τους τότε Εποχικούς Πυροσβέστες είχαν πληρώσει το σύνολο της εισφοράς των 100,00 ευρώ ( Απόφαση Π.Ο.Σ.Π.Υ.Δ. αρ. Πρωτ. 15/11-10-2007) .
Από τις 10-2-2012, οπότε οι περισσότεροι  από τους εποχικούς πυροσβέστες προσλήφθηκαν και ορκίστηκαν ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, και της αναγκαστικής αποχώρησης τους από την Π.Ο.Σ.Π.Υ.Δ., η οποία δεν μπορούσε, βάση του καταστατικού της, να καλύψει συνδικαλιστικά τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, διότι δεν προβλέπει ως μέλη της Πυροσβέστες με σχέση δημοσίου δικαίου, δημιουργήθηκε η Ένωση μας που είναι  πανελλαδικής εμβέλειας με μέλη σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, η οποία μέχρι σήμερα είναι η αντιπροσωπευτικότερη, ως έχουσα τα περισσότερα μέλη - Πενταετείς Πυροσβέστες, σύμφωνα με στοιχεία του Α.Π.Σ.. Τα μέλη μας – Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, προέρχονται από τους εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι και εισέφεραν στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας της ΠΟΣΠΥΔ, η οποία, όπως αυτή σήμερα λειτουργεί και υφίσταται,  αρνείται να καταβάλει στα μέλη μας το ποσό που τους αναλογούσε κατά την 10-2-2012, καθώς επίσης και να τους παρέχει οποιαδήποτε ενημέρωση ή πληροφόρηση αναφορικά με τη λειτουργία και τις δράσεις του Ταμείου Αλληλοβοηθείας. 
Ως συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εν λόγω συναδέλφων, που μας έχουν επανειλημμένως ενοχλήσει για το θέμα αυτό, ζητούμε από το Α.Π.Σ., όπως χορηγήσει στην Ένωσή μας όλη εκείνη την σχετική αλληλογραφία, πρακτικά που τυχόν κρατήθηκαν, καθώς και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της σύστασης του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, όπως και κάθε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος, τρόπος παράδοσης του ποσού των 400.000,00 Ευρώ, καθώς και τους εποχικούς πυροσβέστες που το έτος 2007 εισέφεραν το ποσό των 100,00 Ευρώ για τη δημιουργία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας. Το έννομο συμφέρον της Ένωσής μας για την υποβολή του αιτήματος μας αυτού είναι πρόδηλο, εάν λάβουμε υπόψη μας τόσο του ύψους του ποσού που κατά τον χρόνο εκείνο είχε συγκεντρωθεί όσο και τον σκοπό για τον οποίο είχε συγκεντρωθεί.      

Σας ευχαριστούμε εκ των πρότερων και παρακαλούμε για τις ενέργειες σας .