Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

«Ίση μεταχείριση προσωπικού»ΑΡ.ΠΡΩΤ. 39

Λάρισα,  24  Οκτωβρίου  2015   ΠΡΟΣ : 1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου


ΚΟΙΝ : 1. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης . κ. Κουρουμπλή Πάνο.

2. Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τόσκα Νικόλαο

3. Γεν. Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Καπάκης Γιάννης

4. Διευθυντή Αν. Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Μαστρογίαννη Βασίλειο.

5. ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αξιότιμο Αρχιπύραρχο κ. Μιχαλάκη Νικόλαο

6. Διοικητή Πόλεως Λάρισας κ. Σκούπρα Κων/νο

7. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 ΘΕΜΑ : «Ίση μεταχείριση προσωπικού»
                                                                                
Αξιότιμε Αρχηγέ, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ότι ο Διοικητής πόλεως Λάρισας έχει στείλει από τις 20-10-2015 Υπηρεσιακό σημείωμα προς τους Διοικητές 1ου και 3ου Π.Σ. Λάρισας (το οποίο και σας επισυνάπτουμε), με το οποίο ζητά από τις Διοικήσεις των Σταθμών την εξάντληση των κανονικών αδειών των Π.Π.Υ. και μόνο μέχρι τέλους του έτους 2015.
  1. Στο Υπηρεσιακό Σημείωμα αναφέρεται μόνο στους Πενταετείς Πυροσβέστες και όχι και τους μόνιμους, ενώ με βάση το νόμο και τις δυο κατηγορίες υπαλλήλων  διέπει το ίδιο νομικό καθεστώς .
  2. Εάν οι Διοικητές, που με βάση το ως άνω Υπηρεσιακό Σημείωμα, είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν,  δώσουν υποχρεωτικές άδειες με τα υπόλοιπα αδειών μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους οι δυο αυτές Υπηρεσίες, ίσως να μην έχουν στις βάρδιες ούτε έναν Πενταετή Πυροσβέστη.
  3. Το δικαίωμα της άδειας για το πότε την χρειάζεται είναι δικαίωμα του εργαζομένου και όχι της Διοίκησης. Ο Εργαζόμενος ζητά την άδεια του κατά την ημερομηνία που επιθυμεί και η διοίκηση σύμφωνα με τις Υπηρεσιακές της ανάγκες απαντά θετικά ή αρνητικά.
  4. Οι Πενταετείς Πυροσβέστες έχουν σημαντικά υπόλοιπα νυχτερινής εργασίας και υπερωριών τα οποία μπορούν να εκτελέσουν μέχρι τέλους του έτους τα οποία και θα χαθούν.
  5. Στο δε μόνιμο προσωπικό των δυο αυτών υπηρεσιών οφείλονται άδειες και από το 2015 και από το 2014 και σε αρκετούς και από το 2013, εκτός των ρεπό υπερεργασίας που και αυτά είναι πολλά. Και σύμφωνα με το Π.Δ. 3/10-1-2014 δεν προβλέπεται να υπάρχουν άδειες παρελθόντων ετών.
  6. Οι Πενταετείς Πυροσβέστες με τα υπόλοιπα σε νύχτες και υπερωρίες καθώς και εκτός έδρας που έχουν θα μπορούσαν να βοηθήσουν την υπηρεσία ώστε να γίνει αποφόρτιση των αδειών των μονίμων αλλά και να πάρουν και τις άδειες τους κατά το δυνατό στον χρόνο που θα τους είναι χρήσιμες για τις ανάγκες των οικογενειών τους. Με το να πραγματοποιήσουν κανονικά τις υπηρεσίες που σας προαναφέρουμε πέραν ότι θα βοηθήσουν στην αποφόρτιση των αδειών των μονίμων Συναδέλφων θα πληρωθούν και τις νύχτες – υπερωρίες – εξαιρέσιμες και αυτό θα είναι ένα οικονομικό βοήθημα στο πενιχρό μισθό των 700 ευρώ που παίρνουν όταν μάλιστα η παρότρυνση του πρώην Γεν. Γραμματέα ήταν αυτά κατά το δυνατό να εξαντλούνται.

Όλα τα παραπάνω τα αναφέραμε και στην Διοίκηση, μη βρίσκοντας την ανταπόκριση όμως, που ως εργαζόμενοι και συνάδελφοι θα περιμέναμε, αναφέροντας μας ένα πρόγραμμα «Εργάνη» με το οποίο ουδεμία σχέση έχουν οι Πενταετείς Πυροσβέστες.
Το πρόγραμμα όμως αυτό, όπως μας ανέφεραν από το αρμόδιο Υπουργείο, είναι πληροφοριακό σύστημα που ισχύει από 1.3.2013 και δημιουργήθηκε για την αποτελεσματική καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, για τη σημαντική μείωση του γραφειοκρατικού και διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις και τέλος την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και απευθύνεται σε κάθε εργοδότη που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και μόνο. Συνεπώς, αφορά στο εποχιακό προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και όχι εμάς τους Πενταετείς Πυροσβέστες που έχουμε προσληφθεί με σχέση ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011, όπου ορίζεται ότι : «Ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία …».

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας .