Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015

Ερώτηση για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για Καθήκοντα Π.Π.Υ.ΑΡ.ΠΡΩΤ. 390


Λάρισα, 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΟΣ :1.  Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου

ΚΟΙΝ: 1.  Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τόσκα Νικόλαο
2.  Διευθυντή  Αν. Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησηςκ. Μαστρογίαννη Βασίλειο.


ΘΕΜΑ : «Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για Καθήκοντα  Π.Π.Υ.»


Αξιότιμε Αρχηγέ,πριν τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές είχαμε πληροφορηθεί από τον τότε Γεν. Γραμματέα κ. Μαυρόπουλο για τη σύνταξη ενός Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με το καθηκοντολόγιο των Π.Π.Υ. αναφέροντάς μας μάλιστα το περιεχόμενο αυτού. Προσφάτως δε, ήρθε σε γνώση μας, ότι λίγες ημέρες πριν τις τελευταίες εκλογές,απεστάλη από εσάς προς τον τότε Αν. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης ένα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το καθηκοντολόγιο των Π.Π.Υ., το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μας είχε αναφέρει σε προγενέστερο χρόνο ο τότε Γεν. Γραμματέας κ. Μαυρόπουλος.
Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε,ώστε να λάβουμε γνώση, αν ισχύουν οι πληροφορίες που έχουμε για το περιεχόμενο του τελευταίου σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος και συγκεκριμένα εάν:

α) Αναφέρεται σε αυτό ξεκάθαρα και με σαφήνεια πως οι Π.Π.Υ. θα ασκούν καθήκοντα ίδια με αυτά του μόνιμου Πυροσβέστη ή θα είναι αυτά τα καθήκοντα που ήδη έχει ή και με κάποια άλλα καθήκοντα επιπλέον;
β) Αναφέρεται σε αυτό ότι και ο Π.Π.Υ Γενικών Καθηκόντων θα είναι όπως και ο μόνιμος Πυροσβέστης Γενικών Καθηκόντων ή χρησιμοποιούνται λέξεις που στο παρελθόν έχουν προβληματίσει,όπως«αντίστοιχα»,«ανάλογα» κ.τ.λ.;
γ) Είναι αληθές ότι αναφέρεται σε αυτό ότι θα πρέπει οι Π.Π.Υ. να λάβουν επιπλέον εκπαίδευση κατάλληλη και επαρκή; Και εάν αυτό είναι αληθές, τότε ποια είναι εκείνα τα μαθήματα εκπαίδευσης των μονίμων Πυροσβεστών που οι Π.Π.Υ. δεν έχουν διδαχτεί και εξεταστεί με επιτυχία, και ποιος είναι ο τόπος, ο χρόνος και η διάρκεια εκπαίδευσης των Π.Π.Υ.;
δ) Είναι αληθές ότι αναφέρεται σε αυτό πως θα υπάρχουν κριτήρια καθώς και αξιολόγηση των Π.Π.Υ. και, εάν ναι, ποια θα είναι αυτά τα κριτήρια και πως θα γίνει η αξιολόγηση ;

Αξιότιμε Αρχηγέ, στους δύσκολους καιρούς που περνά η πατρίδα μας και ο ελληνικός λαός, εμείς οι Π.Π.Υ μέχρι σήμερα έχουμε ανταποκριθεί θετικά στο να αναλάβουμε και επιπλέον βάρος από αυτό που με βάσει το νόμο μας αναλογεί, παρόλο που είμαστε εργαζόμενοι των 700,00 ευρώ (οι ποιο χαμηλόμισθοι ένστολοι στην Ελληνική Επικράτεια). Σας αναφέρουμε όμως ότι δεν διατιθέμεθα να ανταποκριθούμε θετικά στο περιεχόμενο του ως άνω Π.Δ/τος, εάν αυτό είναι αληθές. Και τούτο διότι, όπως γνωρίζετε, πριν τρία (3) χρόνια λάβαμε εκπαίδευση, η οποία δεν ήταν όμοια ή αντίστοιχη με το μόνιμο προσωπικό, αλλά εντελώς ίδια, μετά το πέρας της οποίας και αξιολογηθήκαμε. Είμαστε οι πιο πρόσφατοι εκπαιδευμένοι υπάλληλοι του Σώματος και λόγω της αρτιότητας που είχε η εκπαίδευση μας, ο νομοθέτης, και η Ελληνική Βουλή που υπερψήφισε το άρθρο 15 του Ν.3938/2011,δίνει το δικαίωμα και τη δυνατότητα σε τουλάχιστον 2.300 Πενταετείς Πυροσβέστες να μονιμοποιηθούν στο τέλος της πενταετούς θητείας τους έχοντας θέσει ως μοναδικά κριτήρια το όριο της ηλικίας και τις γραμματικές γνώσεις (δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Γνωρίζετε δε πολύ καλά ότι πολλοί από εμάς τους Π.Π.Υ. υπηρετούμε στο Πυροσβεστικό Σώμα τουλάχιστο επί 25ετίας, έχουμε κάνει εκπαιδεύσεις επί εκπαιδεύσεων, έχουμε συμμετοχή σε πάσης φύσεως συμβάντα, στα οποία και αντεπεξήλθαμε στον ίδιο βαθμό, όπως και οι μόνιμοι πυροσβέστες, θρηνώντας και εμείς  όπως και οι μόνιμοι πυροσβέστες, συναδέλφους μας και το μόνο που  ζητάμε είναι τουλάχιστον ίση μεταχείριση.

Επειδή θεωρούμε και εκτιμούμε ότι είναι υποχρέωσή μας και καθήκον μας να θέσουμε υπόψη σας τα ανωτέρω, για την αποκατάσταση της αλήθειας και της πραγματικότητας προς κάθε πλευρά, παρακαλούμε, για την έγγραφη ενημέρωσή μας επί των όσων ανωτέρω θέτουμε υπόψη σας.