Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

«Άμεση λύση στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει συνάδελφός μας που τραυματίστηκε εν ώρα υπηρεσίας»ΑΡ.ΠΡΩΤ. 392 


Λάρισα,  12 Οκτωβρίου  2015   ΠΡΟΣ : 1.  Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου

 ΚΟΙΝ : 1.  Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  κ. Κουρουμπλή  Πάνο. 
2.  Αν. Υπουργό Εσωτερικών &  Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.  Τόσκα Νικόλαο 
3.  Διευθυντή  Αν. Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Μαστρογίαννη Βασίλειο.
Θέμα: «Άμεση λύση στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει συνάδελφός μας που τραυματίστηκε εν ώρα υπηρεσίας» κ. Υπουργέ, στις 08/10/2013, ο συνάδελφος Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Λυκούργος Πολίτης του Γεωργίου ( 19893) που υπηρετεί στην Π.Υ. Μυτιλήνης, κατά τη διάρκεια ανάληψης καθηκόντων του ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο συνάδελφος αφού υπέστη σοβαρή βλάβη, συνέπεια του τροχαίου ατυχήματος, έχει κριθεί «ανίκανος για εργασία» από την υγειονομική επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας Μυτιλήνης και έχει λάβει από τον ασφαλιστικό του φορέα (ΙΚΑ) το μέγιστο αριθμό αναρρωτικών αδειών που δικαιούται (720 ημέρες ). Το διάστημα των δύο ετών που διήρκεσε η αναρρωτική του άδεια, δεν ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες από την υπηρεσία, προκειμένου ο συνάδελφος να τεθεί σε μόνιμη διαθεσιμότητα όπως δικαιούται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (νόμος 1339/1983 και νόμος 3938/2011 άρθρο 15 )και για λόγους για τους οποίους δεν φέρει ο ίδιος καμιά ευθύνη. Αυτή τη στιγμή ο συνάδελφός μας για να μην θεωρηθεί «αδικαιολογήτως απών» από την υπηρεσία του, αφού η αναρρωτική του άδεια έχει λήξει από 24 Σεπτεμβρίου, αναγκάστηκε να πάρει άδεια άνευ αποδοχών μέχρι τις 27 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να έχει στερηθεί κάθε οικονομική απολαβή και να μην μπορεί να καλύψει ούτε την φαρμακευτική αγωγή του. Το Α.Π.Σ. Θα έπρεπε μέχρι σήμερα να έχει κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες αλλά σύμφωνα με δίκια του δήλωση το Α.Π.Σ. Επικαλείτο για την καθυστέρηση τις εκλογές και την απουσία Γεν. Γραμματέα , δεν του επιτρέπει να εξεταστεί από την αρμόδια Υγειονομική επιτροπή του Σώματος παρόλο που το προβλέπει το άρθρο 15 του ν.3938/2011, δεν εφαρμόζετε η παρ.18 του άρθρου 15 του ν.3938/2011 ώστε να τεθεί σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας και κωλυσιεργεί το νομικό τμήμα με το σκεπτικό να γίνει ερώτημα προς το Ν.Σ.Κ. Σε έναν νόμο που έχει ισχύ από το 2011 και προβλέπει μόνιμη διαθεσιμότητα. Κύριε Υπουργέ ο συνάδελφος μας αυτή τη στιγμή, εκτός από τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, λόγω της οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις βασικές του ανάγκες. Ζητάμε την παρέμβασή σας, προκειμένου να μεριμνήσει το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου ώστε να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα του συναδέλφου . Το πρόβλημα του συναδέλφου θα μπορούσε να είναι πρόβλημα όλων μας και θα θέλαμε την άμεση ανταπόκριση της Πολίτικης Ηγεσίας με άμεση εφαρμογή του ν. 3938/2011 άρθρο 15 ο όποιος δεν αφήνει τίποτε στην τύχη για τον Πενταετή Πυροσβέστη

Ζητάμε ίση μεταχείριση με το υπόλοιπο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.