Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

"ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ" με επιφύλαξη δικαιωμάτων του πανελλήνιου πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού σωματείου με την επωνυμία "ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"