Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

«Ενημέρωση μελών»Λάρισα, 28 Ιουνίου 2017«Ενημέρωση μελών»Παρακαλούμε τα μέλη μας. να μας αποστείλουν με e -mail στην ΕΠΠΥΕ  τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις Υπηρεσίες τους.
Θέλουμε να αναγράφουν την Υπηρεσία, τον Διοικητή τους και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Έχουν ήδη γίνει ενέργειες από την ένωσή μας, οι οποίες είχαν θετικά και αρνητικά αποτελέσματα.
Μετά την επεξεργασία και την χαρτογράφηση των προβλημάτων των μελών μας, εμείς θα προβούμε σε νέο κύκλο γραπτών πλέον καταγγελιών, αναζητώντας τις ευθύνες προς το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.