Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017

«Η σειρά αρχαιότητας των 2094 ΠΠΥ, υλοποιήθηκε το πρώτο από τα τρία βασικά αιτήματα της ΕΠΠΥΕ, έπονται στην συνέχεια και τα υπόλοιπα.»