Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

«Το ΦΕΚ για την αλλαγή σήματος ειδικότητας των 2094 ΠΠΥ, το οποίο είναι το ίδιο με του μονίμου προσωπικού και είναι «ΓενικώνΥπηρεσιών», υλοποιήθηκε το δεύτερο από τα τρία βασικά αιτήματα της ΕΠΠΥΕ, έπονται στην συνέχεια και τα υπόλοιπα.»