Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014

<< Συνδικαλιστική παρακράτηση >>ΑΡ.ΠΡΩΤ. 175

Λάρισα,  7  Φεβρουαρίου   2014

 
ΠΡΟΣ:ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

6ο  Τμήμα Μισθολογικού & Ελέγχου Δαπανών 


                                                                                                                   
ΘΕΜΑ : << Συνδικαλιστική παρακράτηση  >>

Στην μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου που οι Πενταετείς πληρώνονται 10 Φεβρουαρίου παρακρατήθηκαν από την μισθοδοσία των μελών μας 48 ευρώ .
Σύμφωνα με την υπ.αρθμ. 69884/20-12-2013 την οποία και έπρεπε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι Πενταετείς Πυροσβέστες στην παράγραφο 4 αναφέρετε ότι η παρακράτηση του 2013 θα γίνει αναδρομικά το 2014. Στην συνεχεία στην παράγραφο 5 αναφέρετε πως η παρακράτηση θα γίνει στην πρώτη πληρωμή μας μετά τις 17-1-2014. Στην παρ.6 αναφέρετε πως η παρακράτηση θα μπορεί να γίνετε μέχρι δυο φορές το χρόνο.
Βάση της δική σας διαταγής έπρεπε η παρακράτηση να γίνει μόνο για το έτος 2013 και για το έτος 2014 να γίνει σε δυο δόσεις , παρόλα αυτά εσείς κάνατε παρακράτηση και για τα δυο έτη ( 2013 & 2014 ).
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι Πενταετείς να επιβαρυνθούν μέσα στον χειμώνα με 24 ευρώ παραπάνω ενώ σας έχουμε ενημερώσει ότι η παρακράτηση για το έτος 2014 θα γίνει αργότερα και σε δυο δόσεις .
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας ώστε να βρεθεί λύση ώστε να επιστραφούν τα 24 ευρώ του 2014.
Ευχαριστούμε και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868