Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014

<< ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Π.Π.Υ. >>
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 173

Λάρισα,  5  Φεβρουαρίου     2014

 Προς : 1. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
             κ. Δένδια Νικόλαο
             2. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
             κ. Μητσοτάκη ΚυριάκοΘΕΜΑ : << ΈΛΕΓΧΟΣ  ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ  Π.Π.Υ. >>

Κύριοι Υπουργοί στις 4-2-2014 συστήσατε για μια ακόμα φορά επιτροπή με σχετική Κ.Υ.Α  για έλεγχο των δικαιολογητικών των Πενταετών Πυροσβεστών .
Σας θυμίζουμε πως κατά το παρελθόν έχετε πραγματοποιήσει άλλους δυο ελέγχους των δικαιολογητικών των Πενταετών και τα αποτελέσματα τα γνωρίζετε .
Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στο να γίνονται έλεγχοι σε όλους του Υπαλλήλους του Δημόσιου τομέα όπως και σε εμάς  αλλά σε εμάς είναι είδη ο τρίτος .
Εμείς σαν συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί Πενταετείς Πυροσβέστες βλέποντας την δυσφήμηση απέναντι στον κλάδο μας και προσπαθώντας να μάθουμε γιατί όλα αυτά στείλαμε ερώτημα προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος στις 13-6-2013 και πήραμε απάντηση την 1-7-2013 που μας λέει ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλοι οι έλεγχοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όσοι Π.Π.Υ. είχαν προσκομίσει πλαστά δικαιολογητικά ή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις διεγράφησαν από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος .

Κατόπιν όλων των παραπάνω θα θέλαμε να μας απαντήσετε εάν αυτό γίνετε σε όλους τους εργαζόμενους του Ελληνικού Δημοσίου και γιατί ανακινείται ένα θέμα που όπως μας απάντησε το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος έχει τελειώσει από   την 1-7-2013 τουλάχιστον που πήραμε και την απάντηση του για το συγκεκριμένο θέμα .

Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε το συντομότερο δυνατό.


Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868