Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

<< Επισημάνσεις επί των αλλαγών >>


ΑΡ.ΠΡΩΤ. 178

Λάρισα,  26  Φεβρουαρίου     2014 

                               
                                                             ΠΡΟΣ : 1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
                                                                                Προστασίας του Πολίτη
                                                                                Αξιότιμο Υπουργό κ. Δένδια Νικόλαο     
                                                              ΚΟΙΝ :2. Γενική Γραμματεία
                                                                               Πολιτικής Προστασίας 
                                                                Αξιότιμο Γενικό κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο       
                                                            3.  ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ
                                                                 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
                                                                                                    

ΘΕΜΑ : << Επισημάνσεις επί των αλλαγών    >>.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ σύμφωνα με τις αλλαγές που παραδώσατε στους Βουλευτές όλων των κομμάτων επί του σχεδίου νόμου στις 24-2-2014 σε θέματα των Πενταετών Πυροσβεστών στο άρθρο 76 αναφέρετε  πως μετά την περίπτωση «στ» προστίθεται η «ζ¨» ως ακολούθως << Έναν εκπρόσωπος  των Πενταετών Πυροσβεστών προερχόμενο από τη συνδικαλιστική οργάνωση η οποία αναγνωρίζετε ως  πλέων  αντιπροσωπευτική από την Γ.Σ.Ε.Ε. >> .


Σας επισημαίνουμε τις παρατηρήσεις μας διότι εδώ πρόκειται ή περί λάθους ή για παρερμηνεία.

1. Η αλλαγή αυτή πρέπει να γίνει μέσα στην περίπτωση «στ» και όχι να προσδεθεί η «ζ» .

2. Δεν μπορεί η Γ.Σ.Ε.Ε. να εκπροσωπεί Π.Π.Υ. γιατί οι ΠΠΥ είναι δημοσίου δικαίου και όχι ιδιωτικού όπως εκπροσωπεί η Γ.Σ.Ε.Ε η οποία μπορεί να καθορίζει και ποιος θα είναι αυτός ο εκπρόσωπος κατά το δοκούν που θα συμμετέχει στο Επιτελικό Συμβούλιο.

3. Όσο γνωρίζουμε υπάρχουν Σωματεία μεικτά Π.Π.Υ. και Εποχικών Πυροσβεστών που ανήκουν στην Γ.Σ.Ε.Ε., αυτά δεν μπορούν να είναι αντιπροσωπευτικά για τους Π.Π.Υ. διότι στις αποφάσεις που θα παίρνουν και θα μεταφέρουν στο επιτελικό Συμβούλιο δεν θα αφορά στην ουσία μόνο τους ΠΠΥ αλλά και άλλους εργαζομένους.

4. Η μόνη Ένωση που μπορεί να συμμετέχει στο επιτελικό Συμβούλιο είναι η Ένωση μας διότι έχει μέλη αμιγώς Π.Π.Υ. δημοσίου δικαίου, έχει εγγεγραμμένα μέλη σε όλη την ελληνική επικράτεια, είναι αναγνωρισμένη από το Α.Π.Σ. στο οποίο έχει καταθέσει όλα εκείνα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία το Α.Π.Σ. έχει αναγνωρίσει και για τον μήνα Φεβρουάριο έχει γίνει από το Α.Π.Σ. και η Συνδικαλιστική παρακράτηση για λογαριασμό της Ένωσης μας όπως γίνετε αντίστοιχα για την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και την Ε.Α.Π.Σ.

Στο άρθρο 89 αναφέρετε πως στο τέλος του στοιχείου «β΄» προστίθενται οι λέξεις << καθώς και για την τυχόν ανανέωση της θητείας των Π.Π.Υ. >>.
Ζητούμε την απαλοιφή αυτών των λέξεων διότι ο νόμος 3938/2011 άρθρο 15 είναι σαφής ότι η θητεία μπορεί να ανανεώνετε .
Εμείς σας έχουμε ζητήσει να φύγει το << το μπορεί να >> ώστε να φύγει από το μυαλό των Π.Π.Υ. κάθε αμφισβήτηση για το μέλλον τους και εσείς με τις λέξεις αυτές που προσθέσατε αμφισβητείτε ακόμα περισσότερο το μέλλον και  την παρουσία των Π.Π.Υ. στο πυροσβεστικό σώμα μετά το πέρας της πρώτης Πενταετίας .

Αξιότιμε Υπουργέ σας στείλαμε όλες τις παραπάνω επισημάνσεις διότι γνωρίζουμε πως η θέληση σας είναι πραγματικά η ομογενοποίηση του προσωπικού. Πιστεύουμε ότι όλα τα παραπάνω θα πρέπει να διορθωθούν γιατί μόνο ως λάθη  τα εκλαμβάνουμε.
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας ώστε τα αποτελέσματα στην επιτροπή του νομοσχεδίου την Πέμπτη 27-2-2014 να ομογενοποιούν το Σώμα και όχι να το χωρίζουν για μια ακόμα φορά στα δυο.
Ευχαριστούμε και αναμένουμε.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868