Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

Η δεύτερη Ομιλία στην Βουλή στις 17 2 2014 του πρόεδρου της ΕΠΠΥΕ Γεώργιου Καστανίδη


Προτάσεις της ΕΠΠΥΕ στην Βουλή για το νομοσχέδιο της αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος.