Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Η διαταγή και ο πίνακας με την μισθολογική εξέλιξη των ΠΠΥ


*  Όσοι συνάδελφοι δεν δείτε το όνομα σας στον πινάκα και έχετε αλλάξει μισθολογικό κλιμάκιο  να προβείτε σε ΔΥ προς την υπηρεσίας σας για την διόρθωση του λάθους.