Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

Η διαταγή για την συνδικαλιστική παρακράτησηΕντός της ημέρας θα υπάρξουν διευκρινίσεις προς τα μέλη μας για τον τρόπο σύνταξης και αποστολής της Υπεύθυνης Δήλωσης.