Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Π.Υ.Ε.ΑΡ.ΠΡΩΤ. 74
Λάρισα, 27  Φεβρουαρίου 2013                                  
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                      ΠΡΟΣ: ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

ΘΕΜΑ: « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Π.Υ.Ε. »

Η Ένωση  Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης  Ελλάδας ανακοινώνει την δημιουργία  παραρτήματος Καλαμπάκας νομού Τρικάλων με   την  ονομασία Ένωση Πυροσβεστών Πενταετούς   Υποχρέωσης     Ελλάδος    παράρτημα    Καλαμπάκας - Τρικάλων .
Χρέη   Γραμματέα   αναλαμβάνει ο Μπλετσογιάννης Κων/νος  και ταμεία ο Τάμπας  Κων/νος  .

   

                                                      Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                                  Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                                       Τηλ.*774868