Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝΑΡ.ΠΡΩΤ. 72
Λάρισα, 25  Φεβρουαρίου  2013                                  
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                      ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
                                                                   Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος   
                                                                   Αξιότιμο Σωτήριο Γεωργακόπουλο

ΘΕΜΑ: « ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ. ».

Αξιότιμε Αρχηγέ
Με την υπ. αριθμ.74610 Φ.102.2 απόφαση έγινε η κατανομή του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος . Με αυτή σας την απόφαση κατανέματε τις οργανικές θέσεις του πυροσβεστικού προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες και τα κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος .
Παρόλα αυτά στο Πυροσβεστικό Σώμα υπάρχει και η κατηγορία προσωπικού των Πενταετών Πυροσβεστών που βάση του ν.3938/2011 άρθρο 15 παρ. 1 καταλαμβάνει 4000 οργανικές θέσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα . Στην απόφαση σας κάνετε αναφορά στην παράγραφο 5 στο προσωπικό των Πενταετών Πυροσβεστών ότι παραμένουν στις υπηρεσίες που τοποθετήθηκαν βάση του άρθρου 10 του ν.3938/2011 ( προφανώς εννοείτε την παράγραφο 10 αφού το άρθρο 10 του νόμου δεν αναφέρετε στους Π.Π.Υ. ).Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του ν.3938 αναφέρει πως μέχρι την έκδοση του Προεδρικού διατάγματος αυτού οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης μετατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού μεταθέσεων που ισχύει για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Μέσα σε αυτές λοιπόν τις διατάξεις είναι και οι αποσπάσεις και μετακινήσεις των Π.Π.Υ.
Μετά από όλα τα παραπάνω θα θέλαμε να μας απαντήσετε προς ενημέρωση των Πενταετών Πυροσβεστών στα έξεις :
  1. Πότε θα κάνετε κατανομή των 4000 οργανικών θέσεων των Π.Π.Υ. σε όλες τις υπηρεσίες και κλιμάκια του Σώματος όπως κάνατε για το μόνιμο προσωπικό .
  2. Με την ως άνω απόφαση σας και την αναφορά σας στην παράγραφο 5 εννοείτε ότι η αρχική μας τοποθέτηση έχει γίνει οργανική θέση πλέων ;
  3. Πότε θα δοθεί το δικαίωμα στους Π.Π.Υ. που η υπηρεσία τους είναι μακριά από την μόνιμη κατοικία τους να τύχουν έστω και μιας δίμηνης απόσπασης ;

Αξιότιμε   Αρχηγέ  έχει περάσει ένας χρόνος από την ημέρα ορκωμοσίας μας και κάποια πράγματα που είναι αυτονόητα για το πυροσβεστικό προσωπικό για τους Π.Π.Υ. που αμείβονται με 550 ευρώ μηνιαίως φαντάζουν ακόμα μακρινά.
  
Σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες .

                                                       Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                                  Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                                       Τηλ.*774868