Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

«Aποκατάσταση της αλήθειας»Αρ. Πρωτ. 62


Λάρισα,6/02/2013                                                                                                                                                                                                                                         
Προς:
Υπουργό Δημοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, κ. Δένδια Νικόλαο
Κοιν.:
1.Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο
2.Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος,
κ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο


Θέμα: «Aποκατάσταση της αλήθειας»

Κύριε Υπουργέ,
Σε απάντηση σας σε ερωτήσεις των βουλευτών Λ. ΑΥΓΕΝΑΚΗ, Ο. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ και Δ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ (5619/08/01/2013 και 5645/09/01/2013) περί ζητημάτων προσωπικού πυροσβεστικού σώματος και ειδικότερα επί θεμάτων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, θεωρούμε ότι οι απαντήσεις σας από τις πληροφορίες που σας δόθηκαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Ειδικότερα σας αναφέρουμε:
Επί της επισήμανση σας περί διαφορετικού αντικειμένου σπουδών μεταξύ των Π.Π.Υ. και δοκίμων πυροσβεστών θα σας παραπέμψουμε στην παρ.10 αρθρ.15 ν.3938 στην οποία ορίζεται σαφώς ότι η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση που υφίστανται οι Π.Π,Υ, είναι ανάλογη με αυτή του μονίμου πυροσβεστικού προσωπικού. Επίσης σας παραπέμπουμε στα αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης τόσο των Π.Π.Υ. όσο και των δοκίμων πυροσβεστών όπου θα διαπιστώσετε ότι είναι ακριβώς τα ίδια. Η μόνη παρέκκλιση στα δυο προγράμματα σπουδών έγκειτο στο μάθημα των δασικών πυρκαγιών το οποίο δεν διδάχθηκε στους Π.Π.Υ. (κατηγορία εποχικών) διότι επανειλημμένα η συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού το έχει διδαχθεί στο παρελθόν. Επίσης έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων πάνω στο αντικείμενο αυτό και έχει λάβει μέρος σε ασκήσεις άμεσης αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, αλλά το κυριότερο είναι η εμπειρία που έχει αποκτήσει στην πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών από το 1998 έως και σήμερα, αφού αποτελούσε και αποτελεί το κύριο καθήκον των Π.Π.Υ. (πρώην εποχικοί). Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι σε όλα τα παραρτήματα της πυροσβεστικής ακαδημίας  που λειτούργησαν στις κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες υπήρξε και η  ανάλογη εκπαίδευση στο αντικείμενο των δασικών πυρκαγιών (βλ μαθ. πυρ. τέχνης).
Κύριε Υπουργέ καθίσταται σαφές ότι η εκπαίδευση που έχουν λάβει οι Π.Π.Υ. είναι ανάλογη με αυτή του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού.
Όσον άφορα την επισήμανση σας περί διαφορετικού καθηκοντολογίου των Π.Π.Υ. σε σχέση με το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, θα σας παραπέμψουμε στο έγγραφο του Α.Π.Σ. (04/04/2012 αριθ.πρωτ.15533 Φ.105.10) με θέμα ”Καθήκοντα πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης” όπου θα διαπιστώσετε ότι τα καθήκοντα των Π.Π.Υ. ταυτίζονται πλήρως και είναι ανάλογα με αυτά των μονίμων συναδέλφων. Η μονή διαφοροποίηση έγκειτο στην μη χρησιμοποίηση- τοποθέτηση των Π.Π.Υ. ως επικεφαλής πληρώματος εξόδου πυρκαγιάς/διάσωσης, μια διαφοροποίηση που κρίνεται σκόπιμο να αρθεί γιατί αντικειμενικά δεν συντρέχουν οι λόγοι διαφορετικής μεταχείρισης.
Κύριε υπουργέ, οι Π.Π.Υ. έχουν αναλάβει καθήκοντα ίσου βαθμού, έντασης και επικινδυνότητας με αυτά του μονίμου πυροσβεστικού προσωπικού.
Επίσης θα ζητήσουμε την ουσιαστική παρέμβαση σας προς την αρμόδια υπηρεσία του Α.Π.Σ. ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την επαναχορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με την σύνταξη και προώθηση της κοινής υπουργικής απόφασης προς τα αρμόδια υπουργεία.
Κύριε υπουργέ, ζητάμε την ένταξη μας στο ωράριο που ακολουθεί το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, κάτι που αποτελεί και αίτημα της φυσικής ηγεσίας του σώματος και θα συμβάλει αποτελεσματικά στην εύρυθμη επιχειρησιακή λειτουργία του πυροσβεστικού οργανισμού. Λύσεις του τύπου έγκριση και πλαφόν ωρών απασχόλησης το μόνο που πετυχαίνουν είναι να επιδεινώνουν το πρόβλημα.
Στην ίδια απάντηση σας προς τη Βουλή των Ελλήνων ισχυρίζεστε πως στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 η απορρόφηση κατά 50% δεν αφορά τον διαγωνισμό των Πενταετών που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2011 αλλά , άλλον διαγωνισμό που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μέλλον .
Αυτό όμως έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την απάντηση σας στη Βουλή με αρ. πρωτ. 7017/4/15158-5-10-2012 σε ερώτηση του Βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Καπερνάρου με θέμα << αποκατάσταση των επιλαχόντων Πυροσβεστών του διαγωνισμού Π.Π.Υ.  >>.

Τέλος θα σας θίξουμε ένα σημαντικό θέμα αυτό των συμβασιούχων συνάδελφων και την αβεβαιότητα την οποία βιώνουν για το εργασιακό τους μέλλον. Θα σας ζητήσουμε λοιπόν να εξετάσετε με την δέουσα προσοχή το ζήτημα αυτό ώστε να μην επηρεαστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυροσβεστικού σώματος εν όψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου.
Θα σας προτείνουμε την επαναπρόσληψη των ήδη υπηρετούντων εμπείρων συμβασιούχων συνάδελφων και θα σας ζητήσουμε να προβείτε στην έκδοση Π.Δ. με το οποίο θα επεκτείνετε η απασχόληση τους για 5 + 5 χρόνια με χρονική διάρκεια απασχόλησης κατ' έτος (8 μήνες), είναι δεδομένο ότι με αυτή σας την παρέμβαση θα συμβάλλεται στην απρόσκοπτη και καλύτερη επιχειρησιακή λειτουργία του πυροσβεστικού σώματος.
Κύριε υπουργέ είμαστε στην διάθεση σας για περισσότερες διευκρινίσεις και επιθυμούμε στο αμέσως προσεχώς χρονικό διάστημα μια συνάντηση μαζί σας.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.


                                                               Για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     Καστανίδης   Γεώργιος                                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
         Τηλ.6973844020                                                                                  Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                                       Τηλ.*774868