Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Π.Υ.Ε.ΑΡ.ΠΡΩΤ. 71
Λάρισα, 23  Φεβρουαρίου 2013                                  
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                      ΠΡΟΣ: ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

ΘΕΜΑ: « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Π.Υ.Ε. »

Η Ένωση  Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης  Ελλάδας ανακοινώνει την δημιουργία  παραρτήματος στον νομό   Κεφαλληνιάς και Ιθάκης με   την  ονομασία Ένωση Πυροσβεστών  Πενταετούς   Υποχρέωσης     Ελλάδος    παράρτημα     Κεφαλληνίας και     Ιθάκης .
Χρέη   Γραμματέα   αναλαμβάνει ο Ιωάννης  Κόκαλης και ταμεία ο Λυκούδης Αθανάσιος .

Επίσης ορίζεται ως περιφερειακός εκπρόσωπος Ιονίων  Νήσων  της Ε.Π.Π.Υ.Ε ο  Νικόλαος  Κουρουκλής  τηλ  6978516671 με   αναπληρωτή τον   Άγγελο  Βασιλάτο   τηλ 6948867483.

   

                                                      Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                                  Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                                       Τηλ.*774868