Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

Τακτικές κρίσεις 2013 Ανωτάτων Αξιωματικών του Π.Σ.


Συνεδρίασε το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων έτους 2013 των Ανώτατων Αξιωματικών και έκρινε :
Α. Διατηρητέο τον Υπαρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο ΠΣ Βασίλειο Παπαγεωργίου.
Β. Διατηρητέο τον Αντιστράτηγο ΠΣ Δημοσθένη Καβέτσο.
Γ. Κατ’ επιλογήν για τη θέση του Αντιστρατήγου τον Υποστράτηγο ΠΣ Ιωάννη Καραλιά
Δ. Διατηρητέο τον Υποστράτηγο του Π.Σ. Χρήστο Παπαδόπουλο (Υ/Γ) 
Ε. Κατ’ επιλογήν για τις θέσεις των Υποστρατήγων τους Αρχιπυράρχους του Π.Σ.
 1. Διαμαντή Κανελλόπουλο
 2. Νικόλαο Λαθύρη
 3. Παναγιώτη Γιαννακόπουλο
 4. Γεώργιο Παυλίδη
 5. Αθανάσιο Ρούμπο
 6. Χαράλαμπο Αφάλη
ΣΤ.  ευδοκίμως τερματίσαντα τον Αντιστράτηγο ΠΣ Δημήτριο Ζάχο
Ζ. και ευδοκίμως τερματίσαντες τους Υποστρατήγους του Π.Σ.
 1. Γεώργιο Μαρματάκη
 2. Κων/νο Παπαδογιαννάκη
 3. Περικλή Κούτρη
 4. Κων/νο Δεσινιώτη
 5. Νικόλαο Σφήκα
 6. Χρήστο Δημητρακόπουλο
Στους αποστρατευθέντες αξιωματικούς με το βαθμό του Αντιστρατήγου και Υποστρατήγου, απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν. 
Στη συνέχεια το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Π.Σ. έκρινε:
Α. Διατηρητέους τους Αρχιπυράρχους του Π.Σ.
 1. Δημήτριο Στάμο
 2. Νικόλαο Αλεξανδρή
 3. Κων/νο Κοροντζή
 4. Βασίλειο Δασκαλόπουλο
 5. Χρήστο Σταματόπουλο
 6. Κων/νο Φαφούτη (Υ/Γ)
 7. Ηλία Στεφανάκο (Π/Κ)
 8. Νικόλαο Γαλιατσάτο (Π/Κ)
Β. και ευδοκίμως τερματίσαντες τους Αρχιπυράρχους Π.Σ. 
 1. Θεόδωρο Γεωργιόπουλο
 2. Παναγιώτη Σκόνδρα
 3. Αντώνιο Αβραμίδη
 4. Παναγιώτη Ντικούδη
 5. Στυλιανό Αμπαρά
 6. Μιχαήλ Μαθιουδάκη
 7. Δημήτριο Γενιτζέ
 8. Ανδρέα Μάζη
 9. Γεώργιο Μπίκα
 10. Χρήστο Μπουραντά
 11. Γεώργιο Αργύρη
 12. Κων/νο Παπαγεωργίου
 13. Σπυρίδωνα Σουλιώτη (ΤΧ)
 14. Μαρίνο Δαριβιανάκη (ΠΛ)