Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

«Ερώτηση της ΕΠΠΥΕ στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Βασίλειο Π. Καπέλιο»


ΑΡ.ΠΡΩΤ. 578

Λάρισα, 13 Μαρτίου 2017


ΠΡΟΣ: 1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

κ. Βασίλειο Π. Καπέλιο

Κοιν : 1. Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

κ. Τόσκα Νικόλαο

2. Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Καπάκη Ιωάννη
Αξιότιμε Αρχηγέ, σύμφωνα με την απόφαση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων με την  υπ.αριθμ. 10832 οικ. Φ.200.1/20-2-2017 στις  5-3-2017, ολοκλήρωσε την πενταετή θητεία του άλλος ένας ακόμη συνάδελφος, πέραν  των 2091 που σήμερα είναι στο καθεστώς της τριετούς παράτασης της ένταξης στο μόνιμο προσωπικό. Παρόλα αυτά δεν έχουν γίνει ακόμη οι απαραίτητες ενέργειες για τον εν λόγω Συνάδελφο, ανάλογες με τους 2091 συναδέλφους, ώστε να υπάρχει μια φυσιολογική εξέλιξη,  μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στην Βουλή των Ελλήνων.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε το λόγο που δεν ακολουθήθηκε η σχετική διαδικασία.  Υπάρχει έντονη ανησυχία στους 389 Συναδέλφους, κάποιοι από αυτούς θα πρέπει να ενταχτούν μέχρι το 2020 στο καθεστώς της τριετούς επέκτασης της θητείας τους,  ώστε να ενταχτούν στην συνέχεια με την σειρά  τους στο μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό και οι υπόλοιποι  να ανανεώσουν την πενταετή τους θητεία .

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας .-