Σάββατο 18 Μαρτίου 2017

«Ενημέρωση μελών»Λάρισα 18 Μαρτίου 2017«Ενημέρωση μελών» 
Ενημερωθήκαμε από συναδέλφους στην Πάτρα, ότι το προεδρείο της ΕΠΠΥΕ θα παραβρεθεί στην Πάτρα. Ουδέποτε μιλήσαμε με τον κ. Οικονομόπουλο και ουδεμία σχέση έχουμε με τον κύριο αυτόν. Ενέργειες σαν και αυτές είναι δόλιες και πονηρές. Ήδη έχουμε έγγραφες αναφορές συναδέλφων, που  αναφέρουν, ότι συκοφαντεί το προεδρείο της ΕΠΠΥΕ και την νομική του σύμβουλο.
Επιφυλασσόμαστε δε για την συνέχεια για κάθε νόμιμη ενέργεια.