Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017

«Ερώτηση της ΕΠΠΥΕ στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Βασίλειο Π. Καπέλιο για την έκδοση αναμορφωμένου πίνακα της αρχαιότητας των πενταετών πυροσβεστών»


ΑΡ.ΠΡΩΤ. 579

Λάρισα, 16 Μαρτίου 2017ΠΡΟΣ: 1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

κ. Βασίλειο Π. Καπέλιο

Κοιν : 1. Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

κ. Τόσκα Νικόλαο

2. Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Καπάκη Ιωάννη


Αξιότιμε Αρχηγέ, μετά την ψήφιση στην Βουλή των Ελλήνων του Ν. 4455 άρθρο 13, επί της ουσίας δημιουργήθηκε μια νέα κατηγορία προσωπικού Πενταετών Πυροσβεστών. Η οποία έχει πλήρη Πυροσβεστικά Καθήκοντα ,δουλεύει σε 24ωρη βάση, έχει δικαίωμα συμμετοχής στις Παραγωγικές Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, παρόλα αυτά δεν βγήκε ποτέ αναμορφωμένος πίνακας της αρχαιότητας αυτών, με συνέπεια να επικρατεί σύγχυση και δυσλειτουργία στις τάξεις των Υπηρεσιών σε όλη την Επικράτεια.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε : α) Θα εκδώσετε νέο αναμορφωμένο πίνακα αρχαιότητας ή  ισχύει ο παλιός; β) Από την ώρα που η νέα κατηγορία Πενταετών Πυροσβεστών εμπίπτει στον κανονισμό μεταθέσεων, σε τι σειρά και βαθμό κατατάσσεται σύμφωνα με το μόνιμο προσωπικό και με την πραγματική προϋπηρεσία που έχει στο Σώμα;
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας .-