Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017

“Ενημέρωση μελών”Αριθμός πρωτοκόλλου 576Λάρισα 9 Μαρτίου 2017Ενημέρωση μελών
Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι κυκλοφορούν διαφορές φήμες περί υποχρεωτικών μεταθέσεων των ΠΠΥ προς κάλυψη θέσεων στα αεροδρόμια, στα Κλιμάκια των εθνικών οδών καθώς και περί έλλειψης χρημάτων από το Υπουργείο Οικονομικών.
Ως συνδικαλιστικός φορέας όλες αυτές τις φήμες οφείλουμε να τις διερευνήσουμε και να διαπιστώσουμε αρχικά εάν ευσταθούν και σε θετική περίπτωση να προβούμε σε κάθε νόμιμη διαδικασία για να ανατρέψουμε κάθε ενέργεια, από όπου και εάν προέρχεται, η οποία είναι αντίθετη στο νόμο.
Βάσει της τελευταίας τροπολογίας, οι νόμιμες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την πολιτική και φυσική ηγεσία του Π.Σ. έχουν μία συγκεκριμένη χρονική σειρά και αυτή είναι αρχικά να εκδοθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η  Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει το καθηκοντολόγιο, την απασχόληση κατά τη διάρκεια της νύκτας και κατά τις εξαιρέσιμες – αργίες καθώς και τα πενθήμερα.
Στην συνέχεια, θα πρέπει να λάβει χώρα η κατανομή των οργανικών θέσεων και των 4.000 πενταετών πυροσβεστών και μόνο μετά την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας θα δύναται, εν συνεχεία, η φυσική ηγεσία να προβεί σε μεταθέσεις συναδέλφων στα αεροδρόμια, στους αυτοκινητοδρόμους και σε αλλά σημεία. Για τις μεταθέσεις όμως των Πενταετών Πυροσβεστών είτε στα αεροδρόμια, είτε στις εθνικές οδούς είτε οπουδήποτε αλλού απαιτείται όπως με νέο Προεδρικό Διάταγμα να οριστούν εκ νέου θέσεις ΠΠΥ για να είναι δυνατή και νόμιμη η μετάθεσή τους στα σημεία αυτά.
Συνάδελφοι, οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, πέρα από την καθορισμένη σειρά που σας επισημαίνουμε είναι παράνομη και θα προσφύγουμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που προβλέπονται από την ελληνική  πολιτεία και τους νόμους που διέπουν αυτή.
Συνάδελφοι, να γνωρίζετε ότι με βάση την τελευταία τροπολογία, δεν ανήκουμε στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και ούτε δικαιούμαστε τις ίδιες αποδοχές που λαμβάνουν οι μόνιμοι. Σας επισημαίνουμε ότι αποτελούμε ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό, δυνάμενο να απασχολείται με πλήρη καθήκοντα υπερωριακά, κατά τη διάρκεια της νύκτας,  Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών λαμβάνοντας τις αποζημιώσεις που προβλέπει το ενιαίο μισθολόγιο και όχι το ειδικό μισθολόγιο των μονίμων.
Συνεπώς, εάν η φυσική και πολιτική ηγεσία επιθυμεί να μας αντιμετωπίσει ως μόνιμο προσωπικό οφείλει να άρει όποιες τεχνικής και νομικής φύσεως περιπλοκές υφίστανται και να ολοκληρώσει τη διαδικασία μονιμοποίησης.
Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε με νέα ανακοίνωσή μας