Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017

«Τροπολογία για τους Πενταετείς Πυροσβέστες»Λάρισα 14 Φεβρουαρίου 2017

«Τροπολογία για τους Πενταετείς Πυροσβέστες» 

Συνάδελφοι σας παραθέτουμε το σχέδιο νομού το οποίο και θα κατατεθεί την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017. θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση με τις ενέργειες που θα κάνουμε ώστε να αποσαφηνίσουμε κάποια σημεία.