Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

Συνάδελφοι άρχισαν πάλι να μας απειλούν με χρονικά όρια για δικαστική διεκδίκηση της Μονιμοποίησης μας.
Προσοχή στο παρελθόν την έχουμε πατήσει αρκετές φορές.
Η Ένωση μας είναι ενημερωμένη για το τι χρειάζεται και θα βγάλει σχετική ενημέρωση τις προσεχείς ήμερες .
Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης .
Πρώτα η τροπολογία της Πέμπτης στην Βουλή και αφού δούμε τι θα γράφει τότε και μόνο τότε θα προσφύγουμε δικαστικά.
Προσοχή κάποιοι παίζουν μαζί σας για μια ακόμα φορά.